מדורים: עובדים זרים לסיעוד טיפול בקשישים ציוד עזר לקשישים גופים חיצוניים תזונה בתי אבות מכשירי שמיעה מטפלות סיעודיות


המדריך למעסיק עובדים זרים- כל מה שחשוב לדעת


כאשר מעסיק מקבל עובד זר לשורתו, הוא חייב להיות בקיא בזכויות שלהם הם זכאים. חשוב לשמור על כבודו של העובד ולא להחזיק אותו בתנאים מחפירים. לכן חוקקה המדינה חוקים ברורים בנושא. מי שאינו מספק לעובד הזר את זכויותיו, עובר על החוק. להלן כמה דברים שהמעסיק צריך לדעת אם בכוונתו להעסיק עובד זר.

אז מאיפה בכלל מתחילים?

בכל הנוגע להעסקת עובדים זרים, ישנה פרוצדורה מסודרת למדי, אך אם הנך מעסיק ודאי יש כמה שאלות שצצות בראשך. היכן אוכל לאתר עובדים זרים? עם מי אני צריך לדבר כי להביא אותם ארצה? כמה זה יעלה? מה עליי לספק? ובכן, הסר דאגה מראשך. בדיוק לשם כך המדינה הסדירה את כל ההליך. במידה והמעסיק מחפש עובדים זרים עליו להיעזר בלשכות מורשות בהבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים. למעשה זוהי הדרך החוקית היחידה להביא לארץ עובד זר. כל דרך אחרת להביא ולהעסיק עובד זר אסורה לחלוטין. הן העובד והן המעסיק מוכרחים להיות רשומים באחת הלשכות. אחרי תהליך הרישום בלשכה יקבל המעסיק מכתב השמה (יש לשמור מכתב זה מפני שלמעשה הוא מהווה אישור מהלשכה שהעובד והמעביד רשומים אצלם).

הלשכות רשאיות לגבות מהמעסיקים סכום של עד 2,000 ש"ח עבור השמת העובד הזר וסכום של עד 70 ש"ח בחודש בגין השירותים שהן מחויבות לספק:

 • סיוע בקבלת היתרים 
 • ביקורי עו"ס קודם ביצוע ההשמה - הלשכה תשלח עובד סוציאלי במטרה לאבחן את סוג השירות הנדרש והתנאים המוצעים לעובד הסיעודי הזר.
 • סיוע בהסדרת אשרות
 • רישום עובדים ומעסיקים ושינויים בהעסקה - הלשכה תרשום עובדים ומעסיקים בענף הסיעוד ותדווח לרשות על הרישום ועל כל שינוי בהעסקה וכן תנפיק לעובדים ולמעסיקים מכתב השמה המהווה אישור בדבר רישום העובד והמעסיק בלשכה כדין.
 • סיוע במקרים של חולי או פטירה של העובד - במקרים בהם עובד זר זקוק לטיפול רפואי, הלשכות הפרטיות מחויבות לסייע לעובד ולמעסיקו בהתנהלות מול נותני השירותים הרפואיים וחברות הביטוח. במקרים של פטירת העובד, הלשכה תדווח לממונה וכן לשגרירות ארצו של העובד בישראל בהקדם האפשרי, ותסייע בסידורים שלאחר המוות.
 • פיקוח ודיווח על ביצוע תשלומים - הלשכה תפקח על העברת תשלומי המעביד לביטוח הרפואי, ותדווח לממונה על כל מקרה של חריגה.
 • ביקורי עו"ס בחודש ההעסקה הראשון - עובד סוציאלי מטעם הלשכה יקיים מעקב אחר עבודת העובד הזר בשירות המטופל ויוודא את התאמת העובד למטופל.
 • ביקורי עו"ס בהמשך ההעסקה - עובד סוציאלי מטעם הלשכה יבקר בבית המטופל לפחות פעם ב-3 חודשים במטרה להדריך את העובד בדבר הטיפול, להדריך את המעסיק בדבר זכויותיו של העובד, לפתור בעיות נקודתיות וליידע את העובד בדבר הדרכים לפנייה לממונה על זכויות העובדים הזרים.
 • דו"חות סוציאליים - לאחר כל ביקור בבית המטופל ימלא העובד הסוציאלי דו"ח סיכום ממצאי הביקור בכתב, חתום על ידו. הדו"ח ייחתם גם בידי העובד הסוציאלי האחראי, יתויק בתיק המטופל בלשכה ויימסר לביקורת לפי דרישה.
 • דיווחים רבעוניים לממונה - הלשכות מחויבות להעביר לממונה דיווח רבעוני, חתום על ידי העובד הסוציאלי האחראי על כל מעסיק, בתאריכים 1.1, 1.4, 1.7 ו-1.10 של כל שנה.
 • דיווח על ממצאים חריגים - במקרים בהם קיים חשש לאלימות, הטרדה מינית, העסקת העובד הזר שלא במתן טיפול סיעודי למטופל או אירוע חריג או הפרה חמורה אחרת מצד העובד או המעסיק, העובד הסוציאלי האחראי ומנכ"ל הלשכה מחוייבים לדווח בכתב ובאופן מיידי לממונה.
 • איתור מעסיקים - במקרים בהם הופסקה עבודתו של העובד הזר או במקרה והמעסיק ו/או העובד הזר מעוניינים במעבר העובד לעבודה אצל מעסיק אחר הרשום באותה לשכה, הלשכה מחויבת לאתר עבור העובד הזר מקומות עבודה חלופיים.

מה צריך המעסיק לספק?

בתור מעסיק, עליך לספק כמה דברים לעובדך. בראש ובראשונה עליך לדאוג למגוריהם של העובדים. החל מיומו הראשון של העובד ועד 7 ימים אחרי סיום עבודתו, יהיה על המעסיק לספק מקום מגורים הולם. בתוך מקום המגורים ישנם כמה דברים (המעוגנים בחוק) שחובה לספק: מיטה, הסקה חשמלית/אוורור, מקרר, שירותים ומקלחת וכו'.

מה שכרו של העובד הזר?

חשוב לציין שיש לעובד זר את אותם תנאים סוציאליים שיש לעובדים ישראלים הכוללים גם את הנושא המרכזי ביותר: השכר.

שכרו של העובד הזר יהיה שכר מינימום לכל הפחות, שאינם כוללים דמי הבראה והחזרי נסיעות (אשר המעסיק חייב לספק). כמו כן העובד זכאי לדמי חופשה, מחלה וחגים. תנאיו הסוציאליים  יופרשו לפיקדון אותו יוכל לפדות כשיעזוב את ישראל. ניכויי החובה ינוכו מתוך שכרו של העובד (ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח פנסיוני). מלבד ניכויי החובה המעסיק רשאי לנכות את השתתפות העובד במגורים, חובות או קנסות שצבר העובד.

לעומת זאת, המעסיק רשאי לקזז משכר העובד את עלות מגוריו בהתאם לתקרת החוק. מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד חייבים להפקיד פיקדון חודשי עבור כל עובד זר שהם מעסיקים. מי שמעסיק עובדים זריםבענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד חייבים להפקיד פיקדון חודשי בחשבון נפרד בבנק מזרחי טפחות עבור כל עובד זר שהם מעסיקים (לעובדים זרים מסתננים יש חוקים שונים עבור פקדונותיהם) המעסיק אינו רשאי לנכות את סכום הפיקדון משכרו של העובד, והפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון (סכום הפיקדון יכלול את כספי הפיקדון אשר הופקדו בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה בשיעור 15%). במידה והעובד נפטר כספי הפיקדון יעברו למשפחתו.

ומה לגבי העובדות הזרות?

ובכן, במידה והעובדת הזרה נמצאת בהריון אסור להעסיק אותה מהחודש החמישי להריונה ואילך בשעות נוספות, בעבודת לילה (במידה והודיעה למעסיק בכתב) או בימי המנוחה השבועית. העובדת הזרה רשאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות הריון ללא הפחתה בשכרה, אך אינה זכאית לגמלת שמירת הריון אפילו אם הרופא שלה קבע כי היא צריכה להימצא בשמירת הריון. במידה והיא מעוניינת להשתמש בימי המחלה, החופשה או להקדים בשבעה ימים את חופשת לידתה היא רשאית לעשות זאת. אסור לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של עובדת בהריון המועסקת לפחות 6 חודשים אצל המעסיק, אלא בהיתר מאת משרד העבודה. לאחר חופשת הלידה, העובדת הזרה זכאית לחופשה ללא תשלום. כלומר, בניגוד לחופשת הלידה בה היא מקבלת משכורת, לאחר שסיימה את חופשת לידתה היא רשאית לצאת לחופשה בה לא תקבל עבורה כל תשלום (לתקופה שלא תעלה על כרבע מתקופת העסקתה אצל אותו המעסיק/אותו מקום עבודה). במידה והיא בוחרת לעשות כך לא יוכל המעסיק לפטר אותה לתקופה של 60 יום לאחר חזרתה לעבודה.

מה הם המסמכים שעל המעסיק להחזיק?

 • עותק של חוזה העבודה עם העובד ותרגומו לעברית (טרם העסקת העובד יש לחתום איתו על חוזה העסקה. אותו חוזה יכלול את תנאי העסקתו ויהיה כתוב בשפה שמובנת לעובד).
 • פוליסת ביטוח רפואי עבור העובד.
 • רישום מען המגורים של העובד.
 • תלושי שכר ורישום שעות העבודה של העובד (חובה זו אינה חלה על מעסיקים פרטיים המעסיקים עובד סיעודי).

 


 

 
+iSavta.co.il
דירוג מאמר - מאת . המדריך למעסיק עובדים זרים- כל מה שחשוב לדעת - ציון 5/5

צרו קשר ישיר עם מטפלים ללא תיווך

49655

מטפלים באתר

הרשם לאתר

עקבו אחרינו בפייסבוק
והשארו מעודכנים!

מצאו מטפלים מצאו עבודה