זכויות סוציאליות לעובד זר - מידע על זכויות מטפלים זרים לסיעוד | iSavta

הבלוג של הסבתא / עובדים זרים לסיעוד מידע כללי / זכויות סוציאליות לעובד זר לסיעוד

זכויות סוציאליות לעובד זר לסיעוד
banner-img

ביטוח רפואי למטפלים זרים במחירים הנמוכים בארץ

שיתוף פעולה ייחודי המאפשר לכם לקבל את השירות המהיר והאיכותי ביותר, המחירים הנמוכים ביותר, בכל רחבי הארץ

זכויות סוציאליות של עובד זר

 

משפחות רבות בישראל מעסיקות עובדים זרים בתור מטפלים סיעודיים עבור יקיריהם הזקוקים לסיוע והשגחה ברוב שעות היממה. חשוב לזכור ולדעת כי על פי דיני העבודה הזכויות הסוציאליות של העובדים הזרים זהים לאלו של העובדים הישראלים לכל דבר ועניין – אם בהפרשות לפנסיה, ימי מחלה, דמי הבראה, ימי חופשה וכדו'. כאשר המשפחה שוכרת את שירותיו של מטפל סיעודי זר היא הופכת הלכה למעשה למעסיק ומחוייבת לדאוג עבורו לכל הזכויות הקבועות בחוק.

 

ריכזנו עבורכם את הדברים המרכזיים שחשוב לדעת בנושא זכויות סוציאליות לעובד זר:

 

חוזה העסקה

חובה לחתום על חוזה העסקה עם המטפל הזר – החוזה חייב לפרט את שכרו ותנאי העסקתו ולהיות מוגש הן בשפה העברית והן בשפה המדוברת ע"י המטפל. 

שכר עבודה

שכר העבודה נקבע בהסכמה משותפת בין המשפחה לבין המטפל הזר אך הוא חייב לעמוד בשכר המינימום הקבוע בחוק. במילים אחרות – חל איסור מוחלט להעסיק מטפל זר בהיקף שעת עבודה הנמוך משכר המינימום.

ביטוח רפואי

משפחה המעסיקה מטפל זר בסיעוד מחוייבת לרכוש עבורו ביטוח בריאות. חשוב לדעת כי מותר למשפחה לנכות מדמי הביטוח הרפואי משכרו של המטפל הזר. (עד לסכום מקסימום של 143.97 ₪ נכון לדצמבר 2020).

ביטוח לאומי

חובה לבטח את העובד הזר בביטוח הלאומי ולשלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי ששיעורם 2% משכר הברוטו של העובד. כאשר המשפחה נמצאת בהעסקה משותפת עם חברת סיעוד, ומשלמת שכר שאינו גבוה מ-5,500 ₪, המשפחה תהיה פטורה מתשלום דמי הביטוח הלאומי.

דמי הבראה

בדומה לעובד ישראל גם המטפל הזר יהיה זכאי לדמי הבראה לאחר שסיים תקופת עבודה של שנה אחת מלאה. הזכאות היא ל-5 ימי הבראה בתום השנה הראשונה, 6 ימי הבראה בתום השנה השנייה והשלישית ולאחר מכן 7 ימי הבראה עד לשנה העשירית. נכון לדצמבר 2020 תעריף יום הבראה עומד על 378 ₪.

ימי מחלה

העובד זר צובר ימי מחלה באופן זהה לעובד ישראלי – החל מהחודש הראשון לעבודתו המטפל הזר צובר יום וחצי מחלה לכל חודש עבודה וזאת עד למקסימום של 90 ימי מחלה צבורים. גם המימוש זהה כך שעל יום המחלה הראשון לא יוענק שכר למטפל הזר, יוענקו לו 50% על הימים השני והשלישי ותעריף של 100% החל מן היום הרביעי.

 

עובדת אישה - מטפלת זרה

כאשר המשפחה שוכרת מטפלת זרה יחולו עליה כל דיני העבודה הרלוונטיים לנשים שהעיקרים שבהן הוא איסור לפטרה במהלך היריון, חופשת לידה וכדו'.

 

יום מנוחה

חל איסור מוחלט על העסקת עןבד בישראל במשך 7 ימים בשבוע. כל מטפל זר יזכה ליום מנוחה על פי אמונתו. בכל מקרה בו העובד הסכים לעבוד ביום מנוחתו הוא יהיה זכאי לתוספת שכר הקבוע בחוק.

חגים

כל עובד זר זכאי ל-9 ימי חג בתשלום מלא. ימי החג נקבעים על פי אמונתו של המטפל הזר אלא אם הוסכם אחרת בחוזה ההעסקה. במידה והעובד הסכים לעבוד בימי חגו הוא יהיה זכאי לתוספת שכר כקבוע בחוק.

פנסיה

חלה חובה על המשפחה לפתוח קרן פנסיה למטפל הזר ולהפריש אליה את השיעורים הקבועים בחוק לגמל ופיצויים. נכון לדצמבר 2020 גובה ההפרשה עבור פיצויי פיטורין עומד על 6.5% לפיצויים + 6% לגמל על חשבון המעסיק + 6% לגמל על חשבון העובד.

פיצויים

לאחר שהשלים שנת עבודה אחת יהא העובד הזר זכאי לפיצויי פיטורין כקבוע בחוק. גובה הפיצויים מחושב כשכר הברוטו X שנות העבודה.

 

דברים נוספים שחשוב לדעת בנושא זכויות סוציאליות לעובד זר

 

איסור החזקת דרכון – קיים איסור מוחלט בחוק להחזיק בדרכונו של המטפל הזר כמשמורת עד סיום העסקתו וכו'...החזקת דרכונו של העובד הזר מהווה עבירה פלילית.

דמי כיס -  קיים נוהג להעניק למטפל הזר דמי כיס לפני יומו החופשי. נוהג זה אינו חובה (אך מומלץ לנהוג כך לרווחתו של המטפל הזר) והוא נחשב כמקדמה לכל דבר ועניין משכרו החודשי.

הפרשות סוציאליות על עבודה ביום המנוחה – במקרים בהם מטפל זר עובד ביום מנוחתו כשעות נוספות (מעבר ל-42 שעות העבודה השבועיות) הוא יהיה אמנם זכאי לתוספת תשלום הקבוע בחוק אך על שעות נוספות אלו לא חלה חובת הפרשה לפנסיה ופיצויי פיטורין.

העסקה משותפת – במקרים של העסקה משותפת, דהיינו כאשר משפחה מעסיקה מטפל זר בשיתוף עם חברת סיעוד (על פי זכאות שעות הסיעוד) כל צד בהעסקה חייב לשלם שכר ולהפריש תנאים סוציאליים על פי חלקו בהעסקה. עצם העובדה כי חברת הסיעוד מפרישה למטפל הזר הפרשות לפנסיה, פיצויים וכדו' אינה פוטרת את המשפחה מלעשות זאת עבור חלקה בהסכם ההעסקה.

 

למידע נוסף בתחום קראו גם על: פנסיה לעובדים זרים

שיתוף

קרא עוד אודות עובדים זרים לסיעוד מידע כללי

מטפלים זרים לסיעוד - חגים לאומיים לשנת 2021

עובדים זרים לסיעוד מידע כללי

מטפלים זרים לסיעוד - חגים לאומיים לשנת 2021

קראו עוד
היתרונות להעסקת מטפלת סיעודית בצורה ישירה

עובדים זרים לסיעוד מידע כללי

היתרונות להעסקת מטפלת סיעודית בצורה ישירה

קראו עוד
ביטוח רפואי לעובדים זרים

עובדים זרים לסיעוד מידע כללי

ביטוח רפואי לעובדים זרים

קראו עוד
טיפול סיעודי דחוף או מיידי

עובדים זרים לסיעוד מידע כללי

טיפול סיעודי דחוף או מיידי

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!