הבלוג של הסבתא / עובדים זרים לסיעוד / כל מה שצריך לדעת על דמי כיס לעובד זר

כל מה שצריך לדעת על דמי כיס לעובד זר
banner-img

חסכו לפחות 6000 ש"ח בשנה בהעסקה ישירה!

העסקה ישירה של מטפלים סיעודיים עשויה לחסוך בין 500 ל 2200 ש"ח כל חודש. הקליקו כאן כדי לראות כמה תוכלו לחסוך.

ישראלים רבים המעסיקים עובדים זרים אינם מודעים למרכיבי השכר השונים מהם מורכב סכום הכסף הכולל המשולם בעבור עבודתם. בפרט, יש שמופתעים לעיתים לשמוע כי המונח "דמי כיס", המתקשר בדרך כלל עם סכומי כסף קטן שהורים נותנים לילדיהם, הוא מונח נפוץ למדי גם בתחום העסקת העובדים הזרים כסכום כסף "לבזבוזים" שהמעסיק נותן לעובד הזר.

 

אז מה הם דמי הכיס, כיצד הם מחושבים במסגרת השכר הכולל ומה עוד אפשר לומר עליהם?

 

מרכיבי השכר של עובד זר

 

אדם המעסיק עובד זר מחויב על פי החוק להעניק לו את אותם תנאי עבודה שלהם זכאי כל עובד ישראלי.

שכרו של העובד הזר אמור להיות משולם לו עד ליום ה-9 מדי חודש קלנדרי בעבור עבודתו בחודש הקודם. שכר זה אמור להתבסס על המרכיבים הבאים:

שכר עבודה: אמור להיות בגובה של לפחות שכר מינימום כפי שקבוע בחוק. נכון לחודש יולי 2019, שכר המינימום הוא כדלקמן:

שכר המינימום החודשי עומד על 5300 ש"ח (עודכן לאחרונה בדצמבר 2017)

שכר המינימום השעתי עומד על 29.12 ש"ח (עודכן לאחרונה באפריל 2018); שכר זה מחושב על פי 182 שעות עבודה בחודש או 42 בשבוע. 

טעות נפוצה של מעסיקים רבים היא לא לבדוק את שכר המינימום המעודכן, ולכן יש שמשלמים לעובדיהם שכר עבודה על פי חישוב שגוי של 186 שעות עבודה בחודש או 28.49 ש"ח לשעה; אולם חשוב להתעדכן מעת לעת בשינויים על מנת לוודא שלא תיפול טעות בחישוב השכר! מעסיק שישלם לעובד הזר פחות משכר המינימום הקבוע בחוק נכון ליום התשלום לא יוכל להתגונן בטענה שלא ידע את הסכומים המעודכנים.

 

שעות נוספות: על פי החוק, עובד זר זכאי גם הוא לקבל 125% משכרו בעבור עד שעתיים שעות נוספות ראשונות, ו-150% משכרו עבור כל שעה נוספת מן השלישית ואילך. בימי שבת ובחגים (ימי החג שבחר לעצמו העובד בעת החתימה על חוזה העבודה מול המעסיק ולאו דווקא החגים היהודיים המוכרים) – העובד הזר זכאי לקבל 150% עבור כל שעת עבודה שאיננה שעה נוספת, 175% לשעתיים הנוספות הראשונות ו-200% עבור השעה הנוספת השלישית ואילך.

 

החזר הוצאות נסיעה: יש לשלם הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית עבור כל יום בו העובד הזר מגיע לעבוד, מתוך הנחה שהוא זקוק לתחבורה זו על מנת להגיע למקום העבודה ובחזרה. 

 

דמי חופשה/מחלה/חג: אם בחודש מסוים העובד יוצא לחופשה, נעדר בעקבות מחלה או חג, אזי יש לשלם לו גם דמי חופשה, דמי מחלה ודמי חג.

 

דמי הבראה: לעובד שסיים לפחות שנת עבודה אחת באותו מקום עבודה מגיעים דמי הבראה בצורת תשלום חד פעמי של 378 שקלים ליום, כפול מספר הימים לפי הפירוט הבא (על פי ותק שנצבר במקום עבודתו): 

 

- שנה מלאה באותו מקום עבודה: 5 ימים

- שנה שנייה ושנה שלישית באותו מקום עבודה: 6 ימים.

- שנה רביעית והלאה: 7 ימים.

 

כל מרכיבי השכר המפורטים לעיל מחויבים להיות משולמים לעובד הזר על פי החוק במדינת ישראל. העובד הזר אף איננו יכול לוותר על אף אחד מן המרכיבים שצוינו לעיל, גם אם הוא חתם על כך בחוזה ההעסקה (ובמקרה כזה הסכמתו בטלה על פי החוק והמעסיק בכל זאת מחויב לשלם לו את כל מרכיבי השכר).

עם זאת, קיים מרכיב אחד נוסף שאיננו חלק ממרכיבי החובה ועדיין נהוג בענף לשלם אותו לעובד הזר: דמי הכיס השבועיים.

 

מהם דמי כיס לעובד זר

 

דמי הכיס הם סכום שמקובל לתת לעובד הזר מדי שבוע לקראת יציאתו ליום החופש הקבוע שלו. בדרך כלל מדובר בסכום של 100 ש"ח, אם כי יש שנוהגים לתת מעט יותר, מטע פחות ואפילו לא לתת דבר.

נהוג לתת את דמי הכיס לעובד לפני יום החופש השבועי גם אם הוא לא יוצא ליום החופש, ויתרה מזאת: גם אם הוא מתגורר במקום ואינו זקוק כלל לשירותי תחבורה או לדמי אש"ל (שהרי הוא ישן ואוכל בבית), עדיין נהוג לתת לו את דמי הכיס השבועיים.

בעוד שסכום זה איננו מחוייב על פי החוק, הוא עדיין נחשב כחלק משכרו הכולל של העובד ונחשב למעין מקדמה על חשבון שכרו החודשי.

 

המעמד החוקי של דמי כיס לעובד הזר

 

קיימות תפיסות שגויות רבות בקרב ציבור מעסיקי העובדים הזרים בסיעוד ובתחומים אחרים, ולכן ראוי להדגיש אחת ולתמיד את פשרם של דמי הכיס כדלקמן:

דמי הכיס אינם חובה. גם אם מדובר בפרקטיקה נהוגה בתחום העסקת עובדים זרים בסיעוד, המעסיק אינו מחויב על פי החוק לשלם דמי כיס לעובד הזר, וזכותו המלאה אף לבחור שלא לשלם אותם כלל.

גובה דמי הכיס איננו קבוע. הסכום של 100 ש"ח הוא הממוצע המקובל בענף ותו לא. אין שום מניעה לתת לעובד הזר סכומים גבוהים או נמוכים מ-100 ש"ח. 

תדירות מתן דמי הכיס איננה קבועה או מחייבת. נהוג לתת דמי כיס מדי שבוע, לקראת יום החופש של העובד הזר, אבל ניתן לשלם את דמי הכיס במלואם בתחילת החודש או מדי שבועיים וכן הלאה. כך למשל אם הוחלט כי גובה דמי הכיס השבועיים יהיה 100 ש"ח לשבוע, ניתן לתת 400 ש"ח בתחילת החודש ולאפשר לעובד הזר לנהל את כספו כרצונו.

דמי הכיס אינם תוספת לשכרו של העובד הזר אלא מקדמה על חשבון שכרו החודשי. כלומר, שכר המינימום שיש לשלם לעובד זר כשכר עבודה חודשי, 5300 ש"ח, כבר כוללים את דמי הכיס הנ"ל.

 

יתרונות דמי הכיס עבור המעסיק

 

כאמור, דמי הכיס אינם תוספת אלא מקדמה – וכך רואה אותם גם בית הדין לעבודה. בכך למעשה עומד בית הדין לעבודה לצידו של המעסיק ומעניק לו יתרון מסוים בכל הקשור להתחשבנות בעניין שכר העבודה.

 

לדוגמה, אם נניח שמעסיק שילם לעובד הזר בסוף שכר בגובה 5,300 ש"ח ובנוסף שולמו דמי כיס בגובה 100 ש"ח מדי שבוע, אזי התייחסות בית הדין במסגרת ההתחשבנות בגין השכר תהיה כאילו לעובד שולמו 5,700 ש"ח. מצד שני, דמי הכיס הללו אינם נחשבים לחלק מן מסכום השכר הקובע לעניין פיצויי פיטורין, למשל, או לעניין חישוב 50% התוספת לשכר במקרה של עבודה ביום המנוחה הקבוע.

 

סיכום

 

ישראלים המעסיקים עובד זר נוטים לעיתים לפרש את נושא דמי הכיס השבועיים כאחד ממרכיבי החובה בתשלום שכר העובד הזר, מה שמוביל לסימני שאלה רבים באשר לחישוב מרכיבים מסוימים כגון פיצויי הפיטורין וכיו"ב.

 

לכן הבהרנו לעיל מהם מרכיבי השכר המנדטוריים על פי החוק, תוך הדגשה כי דמי הכיס הם אך ורק מנהג, מחווה של רצון טוב מצידו של המעסיק, ואינם חלק ממרכיבי השכר על פי החוק. לא רק עצם מתן דמי הכיס נתון לשיקולו של המעסיק, אלא גם גובה דמי הכיס ותדירותם. ככל שהדבר נוגע לחוק, הרי שבתי הדין לעבודה רואים בדמי הכיס מקדמה על חשבון שכר העבודה הרגיל של העובד הזר, כלומר מבחינה זו אפשר לומר שיש למעסיק רווח מסוים – שכן בזכות אותה מקדמה הוא יכול לשלם מבחינה ריאלית, למשל, מעט פחות פיצויי פיטורין וכן הלאה.

 

 

 

הרשמו ומצאו מטפלים כעת!

שיתוף

קרא עוד אודות עובדים זרים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

עובדים זרים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

קראו עוד
מטפלת סיעודית  מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

עובדים זרים לסיעוד

מטפלת סיעודית מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

קראו עוד
9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

עובדים זרים לסיעוד

9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

קראו עוד
עובדים זרים בישראל

עובדים זרים לסיעוד

עובדים זרים בישראל

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!