בתי אבות בחיפה

תמונה בית אבות בן יהודה חיפה
בית אבות בן יהודה חיפה

ציון: 97

חיפה

סיעודי, תשושי נפש, בית אבות

תמונה מוסד דור כרמל נווה דור
מוסד דור כרמל נווה דור

ציון: 93

חיפה

סיעודי, דיור מוגן

תמונה משען כרמל חיפה
משען כרמל חיפה

ציון: 91

חיפה

סיעודי

תמונה חברת בתי הורים פסגת חן חיפה
חברת בתי הורים פסגת חן חיפה

ציון: 90

חיפה

סיעודי, תשושי נפש, דיור מוגן

תמונה ארגון עולי מרכז אירופה ראשוני כרמל
ארגון עולי מרכז אירופה ראשוני כרמל

ציון: 90

חיפה

סיעודי, דיור מוגן, בית אבות

תמונה מוריה פבזנר חיפה
מוריה פבזנר חיפה

ציון: 89

חיפה

סיעודי, תשושי נפש

תמונה בית הורים חמדת אבות חיפה
בית הורים חמדת אבות חיפה

ציון: 85

חיפה

סיעודי, תשושי נפש

תמונה קבוצת מוריה בית אבות וינדזור
קבוצת מוריה בית אבות וינדזור

ציון: 82

חיפה

סיעודי, תשושי נפש, בית אבות

תמונה שי להורים - מרכז גריאטרי חיפה
שי להורים - מרכז גריאטרי חיפה

ציון: 82

חיפה

סיעודי, תשושי נפש

תמונה אחוזת בני ברית חיפה
אחוזת בני ברית חיפה

ציון: 80

חיפה

סיעודי, בית אבות

תמונה בית אבות בית דינה חיפה
בית אבות בית דינה חיפה

ציון: 78

חיפה

סיעודי, תשושי נפש, בית אבות

תמונה בית אבות הספרדי בית אברהם חיפה
בית אבות הספרדי בית אברהם חיפה

ציון: 77

חיפה

סיעודי, תשושי נפש, בית אבות