בתי אבות בירושלים

תמונה עמל בוטיק הוד ירושלים
עמל בוטיק הוד ירושלים

ציון: 89

ירושלים

סיעודי, דיור מוגן

תמונה בית הורים זיגפריד מוזס
בית הורים זיגפריד מוזס

ציון: 88

ירושלים

סיעודי, תשושי נפש, בית אבות

תמונה רמת תמיר ירושלים
רמת תמיר ירושלים

ציון: 88

ירושלים

סיעודי, דיור מוגן

תמונה מוסד פנינת שלושת האבות ירושלים
מוסד פנינת שלושת האבות ירושלים

ציון: 87

ירושלים

סיעודי, תשושי נפש

תמונה מעון נופי ירושלים ירושלים
מעון נופי ירושלים ירושלים

ציון: 87

ירושלים

סיעודי, דיור מוגן

תמונה יקירי ירושלים ירושלים
יקירי ירושלים ירושלים

ציון: 86

ירושלים

סיעודי, תשושי נפש

תמונה נוה שמחה ירושלים
נוה שמחה ירושלים

ציון: 85

ירושלים

סיעודי, תשושי נפש, דיור מוגן, בית אבות

תמונה בית אבות נוה עמית רמת אשכון
בית אבות נוה עמית רמת אשכון

ציון: 85

ירושלים

סיעודי, דיור מוגן

תמונה מוסד בית ראובן ירושלים
מוסד בית ראובן ירושלים

ציון: 85

ירושלים

סיעודי, תשושי נפש

תמונה מגדל נופים נופים
מגדל נופים נופים

ציון: 84

ירושלים

סיעודי, דיור מוגן

תמונה בית אבות גני אורה רוממה
בית אבות גני אורה רוממה

ציון: 82

ירושלים

סיעודי, תשושי נפש

תמונה עידן בית אליסיה
עידן בית אליסיה

ציון: 82

ירושלים

סיעודי, תשושי נפש

תמונה מעון הורים שומרי החומות ירושלים
מעון הורים שומרי החומות ירושלים

ציון: 82

ירושלים

סיעודי, תשושי נפש

תמונה נווה גל - נופי גילה ירושלים
נווה גל - נופי גילה ירושלים

ציון: 81

ירושלים

סיעודי, דיור מוגן