בתי אבות בהוד השרון

תמונה הבית בפרדס הוד השרון
הבית בפרדס הוד השרון

ציון: 82

הוד השרון

סיעודי, תשושי נפש

תמונה Tender loving care הוד השרון
Tender loving care הוד השרון

ציון: 80

הוד השרון

סיעודי

תמונה מוסד עד 120 הוד השרון
מוסד עד 120 הוד השרון

ציון: 74

הוד השרון

סיעודי, דיור מוגן