iSavta

יפוי כח מתמשך - תכנון העתיד בצורה הטובה ביותר

יפוי כח מתמשך הינו פתרון משפטי המאפשר להעזר באדם קרוב לשם קבלת החלטות בעתיד, ללא תהליך אפוטרופסות הטומן בחובו קשיים בירוקרטיים ואחרים

יפוי כח מתמשך - תכנון העתיד בצורה הטובה ביותר

היתרונות של יפוי כח מתמשך

מדובר בתהליך קל, מהיר וכמעט ללא בירוקרטיה. התהליך צופה פני עתיד, כאשר חלילה לא תהיה כשרות לקבל החלטות ולבצע פעולות או כאשר תהיה ירידה קוגניטיבית או הגבלה שתמנע מאדם לנהל את ענייניו לבד. במקרה כזה, יופעל יפוי הכח ומיופה הכח יוכל לבצע את כל הפעולות בשם עורך יפוי הכח (הממנה) ולא יהיה צורך שבית המשפט ימנה לו אפוטרופוס. בעת עריכת יפוי הכח, הוא מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ומופעל רק כאשר בעתיד תהיה ירידה קוגניטיבית או בעיה רפואית אחרת, בהתאם לאמור ביפוי הכח ולדין.

 

איך עורכים יפוי כח מתמשך

שמי סיביל קרינסקי, הנני עורכת-דין עצמאית. סיימתי את לימודי המשפטים בהצטיינות באוניברסיטת ת"א לפני 27 שנים ואני מתמחה בטיפול בגיל השלישי - יפוי כח מתמשך, צוואות, מעבר לדיור מוגן, ניהול רכוש, מימוש זכויות ועוד. אשמח לעמוד לשירותכם. ניתן לערוך את יפוי הכח המתמשך במשרדי בתל אביב או בבית הלקוח

חשוב להדגיש שהתנאי לעשיית יפוי כח מתמשך הוא שעורכו יהיה במצב קוגניטיבי מעולה, צלול לגמרי ויביע רצון למנות מיופה כח שיפעל במצב עתידי בו תהיה ירידה קוגניטיבית משמעותית או מוגבלות אחרת שתמנע ממנו לפעול באופן עצמאי.

מוזמנים להשאיר פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם האפשרי.

 

החידוש

יפוי כח מתמשך מהווה תחליף לאפוטרופסות ומאפשר לאדם לשלוט על קבלת החלטותיו בעתיד. זאת בהשוואה להליך אפוטרופסות, שנכפה על אדם (לאחר שאינו יכול עוד לפעול באופן עצמאי), מותנה בשיקול דעת בית המשפט (ולאו דווקא ברצון החסוי) וכרוך בהרבה בירוקרטיה.

ביפוי כח מתמשך פועל מיופה הכח בשיתוף פעולה ובהתייעצות עם הממנה (ככל שניתן). לעומת זאת כשמתמנה אפוטרופוס, הוא פועל לרוב במקום החסוי ומבלי לשתפו או להתייעץ עימו. ביפוי כח מתמשך, הממנה יוכל להמשיך לפעול ולקבל החלטות גם לאחר שיפוי הכח יופעל, בכפוף למצבו. 

 

באילו תחומים ניתן יפוי כח מתמשך?

בתחום האישי, הרפואי והרכושי (או באחד מתחומים אלה).

בתחום האישי -  הכוונה למשל לענייני מגורים, תעסוקה, רווחה, פנאי והשתלבות בקהילה.

בתחום הרפואי - הכוונה להחלטות רפואיות שמיופה הכח יקבל בשמו של הממנה כגון סוגי טיפולים רפואיים שהממנה מסכים לקבל וכאלה שלא, דרכי שיקום, עזרה סיעודית.

בתחום הרכושי - ניהול הכספים בבנקים ובמוסדות פיננסים אחרים, ביצוע תשלומים, ייצוג מול חברות ביטוח, גופים פנסיוניים, מוסדות ממשלתיים ועוד.

 

לסיכום

עריכת יפוי כח מתמשך תחסוך בעתיד זמן ותקצר תהליכים בירוקרטיים ותאפשר למי שבחר הממנה כמיופי כח לפעול יחד איתו בחופשיות ובעצמאות מבלי להיות תלוי בביצוע פעולות יומיומיות ולעתים גם דחופות, באישורם של גופים ממשלתיים. יפוי כח מתמשך מותיר את השליטה על חייו בידי הממנה ומאפשר לו לתכנן את עתידו בעצמו, לפי ראות עיניו, ולממש את רצונותיו, גם כאשר לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

 

המלצות

״מגיע לך צל"ש על האומץ, ההתמדה, הנחישות, הדבקות במטרה ועשייה בלב שלם. לא התייאשת אף פעם ולא הרמת ידיים ובמיוחד בלי לאבד את הרגישות, אורך הרוח, מאור הפנים, הנעימות והקסם האישי במאמץ למצוא את שביל הזהב. כתר ההצלחה על ראשך״
נחמה, ספטמבר 2020

 

מוזמנים להשאיר פרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם האפשרי.

עוד מידע

במידה וקרובכם מעוניין למנות מיופה כח ועונה בחיוב על שתי השאלות הבאות, נא למלא את הטופס וניצור עמך קשר בהקדם