iSavta

חגים לאומיים - - 2022

מעסיקים מטפלים זרים? קבלת גמלת הסיעוד בכסף עשויה לחסוך (עשרות) אלפי ש״ח בשנה. למידע נוסף


חגים בשנה הבאה
קישור לרשימת החגים באנגלית