Part 1: Republic Act 9679 - Home Development Mutual Fund Law of 2009 for OFWs

iSavta Blog / Money & Investments / Part 1: Republic Act 9679 - Home Development Mutual Fund Law of 2009 for OFWs

Part 1: Republic Act 9679 - Home Development Mutual Fund Law of 2009 for OFWs

Part 1: Republic Act 9679 - Home Development Mutual Fund Law of 2009 for OFWs

Most, if not all Overseas Filipino Workers are PAG-IBIG members. Home Development Mutual Fund (HDMF) also known as Pag-Ibig Fund  is a Philippine government owned and controlled corporation under the Housing and Urban Development Coordinating Council responsible for the administration of the national savings program and affordable shelter financing for Filipinos employed by local and foreign-based employers as well as voluntary and self-employed members. It offers its members short-term loans and access to housing programs.

To know more about the program, we copied and compiled all the Frequently Asked Questions about Pag-Ibig Fund in Tagalog, for all our Filipino Caregivers to read.

 

1.  Ano ang Republic Act 9679 o Home Development Mutual Fund (kilala bilang Pag-IBIG Fund) Law of 2009?

Ang RA 9679 ay ang batas na naglalayong patatagin ang kakayahan ng Pag-IBIG upang makamit ang mga sumusunod na layunin:

 • • Mapabuti ang kaledad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paglalaan ng sapat na pabahay;

 • • Maglaan ng isang pambansang sistema ng pag-iimpok;

 • • Magpakilos ng pondo para sa programang pabahay

2. Paano naiiba ang RA 9679 sa mga naunang batas ng Pag-IBIG?

Una, tinatakda ng RA 9679 ang universal coverage. Ibig sabihin, mas pinalawak ang sakop ng membership, kasama ang mga sumusunod:

 • • mga empleyado at manggagawang kasapi ng SSS at GSIS

 • • mga Overseas Filipino Worker, kabilang na ang mga Tripulante/Seafarer

 • • Unipormadong kawani ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at ng Philippine National Police

Save More. Pay Less. Send Through Rewire Now!

Pangalawa, ibinalik ang tax exemption ng Pag-IBIG kung saan tatlong bilyon kada taon ang matitipid ng ahensya. Ngayon,pwede nang ilaan ang halagang ito para sa pabahay at para samas mataas na dibidendo para sa mga miyembro.

Pangatlo, binigyan ng batas ng kapangyarihan ang Board of Trustees ng Pag-IBIG na itaas ang buwanang kontribusyon ng miyembro. Ito ay nangangahulugan ng mas malaking savings para sa miyembro at mas mataas na loan entitlement. Maaari ding mas mataas ang dibidendong ipagkakaloob sa mga miyembro dahil dito. Mula 1986, hindi pa nagtaas kahit minsan ang Pag-IBIG ng contribution rate, habang ilang beses nang nagtaas ng kanilang kontribusyon ang ibang ahensya ng gobyerno.

Sa kasalukuyan, dalawang porsyento ang contribution rate ng miyembro sa Pag-IBIG na naka base sa buwanang kita na P5,000. Nananatili namang P100 ang hinuhulog ng miyembro kahit kumikita siya ng P5,000 o P50,000.

Sa pagtataas ng contribution rate, mas malaki ang magiging buwanang kontribusyon ng mga miyembro na may mas malaking kita, samantalang mananatili sa P100 ang kontribusyon ng mga myembro na nasa lower income bracket.

3. Kailan naging epektibo ang batas?

Naging epektibo ang RA 9679 noong Agosto 27, 2009.

4. Kailan sinimulang ipatupad ang batas?

Ipinatupad ang batas simula noong Enero 2010.

5. Lahat ba ng OFWs ay sakop ng mandatory coverage ng RA9679?

Oo. Ayon sa RA 9679 at Implementing Rules and Regulations nito, kailangan magparehistro sa Pag-IBIG ang lahat ng OFWs, maging land-based o sea-based (marino o nagtatrabaho sa loob ng barko) man.

Sakop bilang miyembro ang isang marino pagkatapos nyang pumirma ng kontrata sa kanyang ahensiya o manning agency na tumatayo bilang employer, ganun din ang dayuhang may-ari ng barko. Bilang employer, mag-aambag ang ahensya ng kaukulang bahagi na dalawang porsyentong kontribusyon, base sa buwanang kita ng marino.

Samantala, kinakailangang magparehistro ng mga landbased OFW bago sila umalis ng Pilipinas o bago bumalik sa kanilang trabaho. Ang mga kasalukuyang nasa ibang bansa ay maaari ring magparehistro sa mga Pag-IBIG Posts.

6. Bakit kasama ang OFWs sa mandatory membership coverage?

Lahat ng nagtatrabahong Pilipino, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ay dapat magkaroon ng pantay na pagkakataon na makinabang sa lahat ng benepisyong programa ng Pag-IBIG. Ginawang mandatory ang membership ng OFWs upang mabigyan sila ng pagkakataon na mag-impok at maabot ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay.

7. Paano magpa-rehistro ang OFWs sa ilalim ng mandatory coverage?

Pwedeng magpa-rehistro ang OFWs sa mga sumusunod:

 • • Pag-IBIG desks na matatagpuan sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas sa labas ng bansa

 • • Pag-IBIG Fund International Operations Group, 6th Floor, Justine Bldg., Gil Puyat Avenue, Makati City

 • • Kahit saang branch o opisina ng Pag-IBIG sa Pilipinas

 • • Pag-IBIG satellite office sa Philippine Overseas Employment Agency (POEA)

 • • Piling banko at remittance agencies na kinikilala ng Pag-IBIG tulad ng PNB, Metrobank at iRemit Global Remittances Inc.

8. Papaano ang proseso sa pagpapa-rehistro para sa mga dati nang miyembro ng Pag-IBIG sa ilalim ng Pag-IBIG Overseas Program (POP)?

Pwedeng bumisita ang OFW sa mga Pag-IBIG Information Desk na naka base sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas upang mag fill out ng Member's Data Form (MDF-FPF0909) o Membership Registration Form (MRF-FPF095). Kung nasa Pilipinas siya, maaaring pumunta sa pinakamalapit na opisina.

Kailangan din mag-update ng kanilang record, lalo na kung may mga naging pagbabago sa kanilang personal na impormasyon.

Maaaring i-download sa website ng Pag-IBIG ang MDF at MRF. (Downloadable Forms)

9. Kung ang isang dati nang miyembro ay magpapa rehistro bilang OFW, ano ang mangyayari sa kanyang kontribusyon?

Pagsasamahin ng Pag-IBIG ang lahat ng kanyang kontribusyon pati ang dati na niyang naihulog. Portable o mananatiling nasa pangalan ng miyembro ang kanyang impok, magpalipat-lipat man siya ng kompanya. Sinisiguro ng Pag-IBIG na ligtas at hindi mawawala ang impok ng miyembro.

On our next article, we will tackle the Part 2 of HDMF where answers to questions about monthly contributions, OFW benefits and payment sites will be answered and discussed. Stay tuned!

 

Source: http://www.pagibigfund.gov.ph/

Share

Read more about Money & Investments

Send money to the Philippines/India/Thailand/Sri Lanka and more through Rewire!

Money & Investments

Send money to the Philippines/India/Thailand/Sri Lanka and more through Rewire!

Read More
How To Get Your Money in Pikadon If You're Back In Your Country For Good

Money & Investments

How To Get Your Money in Pikadon If You're Back In Your Country For Good

Read More
5 Budget Planning Tips to Get the Stress Out of the Way

Money & Investments

5 Budget Planning Tips to Get the Stress Out of the Way

Read More
How to Increase Cash Flow

Money & Investments

How to Increase Cash Flow

Read More

Get our newsletter

Stay in touch! Get the latest posts and professional updates