“גם אם אתה מכסה את כל העולם בחושך, לעולם לא תוכל למנוע מהשמש לעלות”

Bose profile picture

Bose

Male, India

Updated 20.02.2020