רינה - A female caregiver from Israel , speaking Hebrew | iSavta

“אהבת אדם נתינה הקשבה”

רינה profile picture

רינה

Female, Israel

Updated 17.08.2022