שושנה - A female caregiver from Israel , speaking Hebrew, English, Arabic, French | iSavta

“יושר, כנות ,אמינות, חריצות, אפשרי רק לילות”

ש

שושנה

Female, Israel

Updated 27.10.2021