הבלוג של הסבתא / עובדים זרים לסיעוד / הארכת ויזה לעובד זר

הארכת ויזה לעובד זר
banner-img

חסכו לפחות 6000 ש"ח בשנה בהעסקה ישירה!

העסקה ישירה של מטפלים סיעודיים עשויה לחסוך בין 500 ל 2200 ש"ח כל חודש. הקליקו כאן כדי לראות כמה תוכלו לחסוך.

עובדים זרים המגיעים אל מדינת ישראל כדי לעבוד בה, בין היתר בתחום הסיעוד, הם בהגדרתם החוקית מהגרים אשר שוהים בגבולות המדינה באופן זמני בלבד ולמטרה מוגדרת מאוד. עובד זר רשאי לעבוד בישראל אך ורק אם יש לו אישורי עבודה שהנפיק מבעוד מועד – אולם ברגע שחלפה תקופת ההעסקה המותרת עליו לצאת מישראל ולחזור למדינה ממנה הגיע.

 

הגשת בקשה להארכת ויזה לעובד זר

 

עם זאת, במקרים חריגים יש דרך להגיש בקשה שמטרתה הארכת ויזה לעובד זר, כלומר הארכת תוקף אשרת העבודה שלו בישראל. כלומר, כאשר תקופת העסקתו של עובד זר בישראל עומדת להסתיים משום שאישור העבודה שלו עומד לפוג, ועם זאת המטופל מעוניין לבקש שימשיך ללוות אותו ולסייע לו בתחום הסיעודי - אזי במקרים כאלה, ורק בתחום הסיעוד, ניתן להאריך את הוויזה "מטעמים הומניטריים".

למטרה זו של הארכת ויזה לעובד זר מינה משרד האוכלוסין וההגירה ועדה מיוחדת שזהו תפקידה המוגדר והרשמי. ועדה זו רשאית לתת רישיונות הארכה מטעמים הומניטריים, לתקופות של שנה אחת בכל פעם בתנאי שהוא ממשיך אצל אותו מטופל סיעודי, ועד מכסה מקסימלית של 200 ויזות בשנה.

 

תנאים ודרישות להארכת אשרת עבודה

 

אשרת עבודה ניתנת לעובד זר בתחום הסיעוד ל-63 חודשים שהם מעט יותר מ-5 שנים. על מנת להאריך אותה יש לעמוד במערכת מסוימת של תנאים ודרישות.

תנאי סף הוא שהמטופל הסיעודי שבגינו מוגשת בקשת ההארכה חייב להיות בעל היתר העסקה פעיל, פנוי ובתוקף, להעסקתו של עבד זר בתחום הסיעוד. יודגש כי אחזקה בהיתר העסקה מותלה, כלומר שנדחה או הושהה מסיבה מסוימת, איננה עמידה בתנאי זה.

חשוב מאוד שלא להתמהמה עם הגשת הבקשה, שכן אחד התנאים להגשתה הוא שטרם חלפו 90 יום ממועד סיום תקופת ההעסקה החוקית בישראל.

 

היכן ניתן להגיש את הבקשה

 

ניתן להגיש בקשת הארכת ויזה לעובד זר דרך אחת מלשכות התיווך הפרטיות המורשות לעובדים זרים בענף הסיעוד ברחבי הארץ. כאן ניתן למצוא את רשימת הלשכות המורשות.

לחלופין, אם המטופל ו/או בני משפחתו מצאו את העובד הזר ללא היעזרות באחת מן הלשכות המורשות, באפשרותם גם להגיש את הבקשה באופן עצמאי: ניתן לשלוח את הבקשה (לרבות כל המסמכים הנלווים לטופס הבקשה) בדואר רשום לכתובת: רשות האוכלוסין וההגירה, אגף היתרים ועדה הומניטארית, בניין כל ישראל חברים, רחוב אגריפס 42, ירושלים.

דרך נוספת להגיש את הבקשה היא להגיע באופן אישי אל אגף ההיתרים בענף הסיעוד, רחוב אגריפס 42 ירושלים, בימים ב', ג' ד' בשעות 12:00-08:00 או בימים ב', ד' בשעות 18:00-14:30.

 

אילו מסמכים יש להגיש?

 

1. ראשית, טופס הבקשה עצמו ניתן להורדה למחשב הביתי (כמו טפסים רלוונטיים אחרים). עם זאת, לוועדה יש להגיש טופס מקורי בלבד ועליו חתום המטופל, בן משפחתו או אפוטרופוס חוקי. להבהרה, לא ניתן לשלוח את הטופס בפקס, בדואר אלקטרוני או באמצעים דיגיטליים אחרים.

2. אל טופס הבקשה יש לצרף מכתב החתום על ידי המטופל עצמו, בן משפחתו או אפוטרופוס חוקי, ובו יש לפרט את הסיבות המיוחדות, הן אותם "טעמים הומניטריים", בגינם נדרשת הארכת משך העסקת העובד הזר. במידת האפשר והצורך יש לצרף לטיעונים הללו מסמכים התומכים או מאשרים אותם.

3. כמו כן יש לצרף לבקשה גם טופס חוות דעת מנומקת לפיה סיום העסקת העובד הזר בסיעוד עבור אותו מטופל תביא לפגיעה קשה בו. חוות הדעת הזו חייבת להיות חתומה על ידי רופא מוסמך, או מוסמך או עובד/ת סוציאלי/ת ברשות המקומית שבה מתגורר המטופל, כאשר גם לכך יש מספר תנאים:

על איש המקצוע החתום על המסמך להיות בעל לכל הפחות שני שנות ניסיון בתחום הסיעוד

חתימתו על חוות הדעת חייבת להיות מקוריות ולכלול את מספר הרישיון שבידו לעיסוק במקצועו

חוות הדעת חייבת לכלול הצהרה מטעם איש המקצוע החתום על כך שאיננו מועסק בחברה אשר עוסקת בתיווך או העסקה של עובדים זרים

כמו כן על איש המקצוע להצהיר את משך ההיכרות שלו עם המטופל הסיעודי ולציין כי נפגש עימו (לרבות תאריך הפגישה) טרם נתינת חוות דעתו המקצועית.

 

4. יש לצרף לבקשה מכתב מן הרופא המטפל ובו פירוט מצבו הרפואי העדכני של המטופל וכן את ההיסטוריה הרפואית שלו. לשם כך ניתן להיעזר בטופס ויתור על סודיות.

5. ולבסוף יש לצרף לבקשה גם תצהיר עליו חתומים העובד הזר ועורך דין, בו מוצהר כי:

העובד הזר מסכים להארכה החריגה של אשרתו ומצטרף לבקשתו של המטופל הסיעודי

העובד הזר מבין כי אם ישנה את דעתו ולא יסכים לבקשתו של המטופל להאריך את אשרת העבודה שלו, או אם בקשת ההארכה לא תאושר על ידי הוועדה, יהיה עליו לצאת ממדינת ישראל ולא יהיה באפשרותו או באפשרות מטופל אחר להגיש בקשה אחרת.

אם הוועדה כן תאשר את הבקשה, יותר לעובד הזר לעבוד אך ורק אצל המטופל הסיעודי בגינו אושרה אותה בקשה, ובסיום תקופת ההעסקה יהיה עליו לעזוב את מדינת ישראל.

 

הטיפול בבקשת ההארכה וקבלת ההחלטה

 

במסגרת דיוניה בבקשה, רשאית הוועדה לדרוש מן המטופל או מן העובד הזר מסמכים נוספים או מידע ככל שתראה בכך צורך למטרת קבלת ההחלטה. בין היתר רשאית הוועדה לשלוח נציגים אל ביתו של המטופל למטרת ביקור.

בסוף דיוני הוועדה עובדות המלצותיה אל החלטת השר. הוא, או גורם שהוסמך לך על ידו, יקבל החלטה וישלח לכתובת המגורים של המטופל מכתב ובו הודעה מנומקת באשר להחלטה.

אם הבקשה להארכה נדחתה על ידי השר או בא כוחו, העובד הזר יידרש לצאת מישראל בתוך פרק זמן של 30 יום ממתן ההחלטה. עם זאת, באותו פרק זמן ניתן גם להגיש ערר לבית הדין לעררים בירושלים.

אם הבקשה להארכה אושרה, על העובד הזר והמטופל לגשת אל אחת מן הלשכות הפרטיות המורשות ולהירשם על פי החוק בתוך 45 יום מקהלת הודעת האישור. בנוסף יש לגשת ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באיזור מגוריו של המטופל, מצוידים באישור ההארכה, ולהאריך את תוקף הרישיון של העובד הזר.

 

 

קראו גם על: ויזה מיוחדת עבור עובדים זרים לסיעוד

 

 

 

הרשמו ומצאו מטפלים כעת!

שיתוף

קרא עוד אודות עובדים זרים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

עובדים זרים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

קראו עוד
מטפלת סיעודית  מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

עובדים זרים לסיעוד

מטפלת סיעודית מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

קראו עוד
9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

עובדים זרים לסיעוד

9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

קראו עוד
עובדים זרים בישראל

עובדים זרים לסיעוד

עובדים זרים בישראל

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!