הבלוג של הסבתא / עובדים זרים פנויים לסיעוד / כל מה שצריך לדעת על שעות עבודה של עובד זר סיעודי

כל מה שצריך לדעת על שעות עבודה של עובד זר סיעודי
banner-img

חסכו לפחות 6,000 ש"ח בשנה בהעסקה ישירה!

העסקה ישירה של מטפלים סיעודיים עשויה לחסוך בין 6,000 ל 25,600 ש"ח כל שנה! הקליקו כאן כדי לראות כמה תוכלו לחסוך.

שעות עבודה של עובד זר סיעודי

 

עובד זר סיעודי הוא בראש ובראשונה אדם, גם אם הוא היגר לישראל ממדינה אחרת, אינו דובר את השפה ועוסק בעבודה שרוב הישראלים עשויים לסרב לבצע. למרות זאת, יש ישראלים רבים המנצלים את העובד הזר הסיעודי ומעבידים אותו יותר שעות מכפי שצריך או ראוי, לא משלמים שכר הוגן בעבור שעות נוספות וכן הלאה.

 

במקרה הטוב מדובר באי הבנה של המצב מתוך אי ידיעת החוק בנושא שעות עבודה של עובד זר סיעודי. במקרה הרע מדובר בניצול מכוון של העובד הזר. כך או כך, אין ספק שנושא שעות העבודה של עובדים זרים ראוי לידיעה על ידי כל ישראלי המעסיק עובד זר, וזו הסיבה בעטיה יובאו להלן מספר הנחיות ועמדות החוק בנושא זה.

 

יש לציין כי הכללים והתקנות המובאים להלן תקפים עבור עובדים זרים בתחום הסיעוד בלבד, ואינם תקפים עבור עובדים זרים בתחומים אחרים כמו בניין או חקלאות; שהרי העסקת עובד זר בסיעוד מותרת אך ורק אילו לעובד הזר יש אשרת עבודה חוקית בה מצוין כי מותר לו לעבוד בסיעוד (דהיינו, לא ניתן להעסיק בסיעוד עובד זר שיש בידו היתר לעבודה בתחום אחר).

 

עובד זר שאינו מתגורר בבית המטופל

 

שעות עבודה רגילות של עובד זר

 

ככל שהעובד הזר הסיעודי איננו מתגורר בבית המטופל אלא במקום אחר (אותו מחויב המעסיק לספק לו כחלק מתנאי ההעסקה), אזי מעמדו למעשה זהה לזה של עובד ישראלי. כלומר:

שבוע עבודה של עובד זר לא יעלה על 42 שעות שבועיות

אם העובד הזר מועסק שישה ימים בשבוע, אזי יום עבודתו לא יעלה על 8 שעות

אם העובד הזר מועסק חמישה ימים בשבוע, אזי יום עבודתו לא יעלה על 7 שעות

אם עבודתו של העובד הזר מתבצעת בלילה, כהגדרתה על פי החוק (עבודה שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 ל-06:00), אזי משך עבודתו לא יהיה על 7 שעות

ביום הקודם ליום המנוחה השבועי וכן ביום הקודם ליום החג של העובד הזר, כפי שנקבעו במעמד החתימה על הסכם ההעסקה שלו מול המעסיק, יום עבודתו לא יעלה על 7 שעות

 

שעות נוספות עובד זר

 

אם עולה הצורך להשאיר את העובד הזר מעבר לשעות עבודתו הרגילות, אזי מותר לעשות כן אך ורק על פי החישוב הבא:

אורך יום העבודה כולו (יחד עם השעות הרגילות בהן הועסק העובד הזר) לא יעלה על 12 שעות. דהיינו ביום עבודה באורך 8 שעות רגילות ניתן להשאיר את העובד הזר בעבודתו לכל היותר 4 שעות נוספות.

בסך הכל בשבוע עבודה אסור על פי החוק להעסיק עובד זר יותר מ-16 שעות נוספות. כלומר, הואיל ושבוע העבודה מונה 42 שעות, אזי שבוע עבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 58 שעות.

עבור השעות הנוספות על העובד הזר לקבל גמול הולם, גם הוא על פי אותו חישוב אשר לו זכאי עובד ישראלי: דהיינו, בעבור שתי השעות הנוספות הראשונות של אותו יום עבודה יהיה זכאי העובד הזר ל - 125% משכרו הרגיל (לפחות) ובעבור כל שעה נוספת שלאחר מכן יהיה זכאי ל-150% משכרו הרגיל (לפחות).

 

חובת רישום שעות עבודה וימי היעדרות ממנה

 

​אדם המעסיק עובד זר סיעודי חייב לנהל רישום מדויק של שעות העבודה, השעות הנוספות והגמול בעבורן, ימי מנוחה שבועיים והגמול בעבורם. זהו אחד התנאים לכך שהמעסיק יקבל היתר להעסקת העובד הזר. כמו כן, רישום זה חייב להתבצע הן בשפה העברית והן בשפה המובנת לעובד הזר. בנוסף, המעסיק חייב לקבל אישור בכתב מן העובד אודות נכונות הרישום וכן לספק לו עותק מאותו רישום.

 

עובד זר המתגורר בבית המטופל

 

יש מקרים בהם העובד הזר מועסק על מנת לסייע למטופל באופן צמוד, רצוף, ללא הפסקה, ומשכך עליו להימצא בסמוך למטופל כל העת כלומר ממש להתגורר בביתו. במקרה כזה, אותו עובד זר איננו יכול לסיים יום עבודה בן 7 או 8 שעות וללכת, ולפיכך הכללים הרגילים שצוינו לעיל אודות שעות עבודה רגילות ונוספות אינם חלים עליו.

במילים אחרות, נושא שעות עבודה לעובד זר, הן שעות רגילות והן שעות נוספות, לרבות מספרן ביום ובשבוע וכן בעניין המנוחה השבועית, הוא נושא שיש לקבוע אותו באופן פרטני בין העובד הזר לבין מעסיקו על פי נסיבות תנאי ההעסקה ומתכונת העבודה של העובד הזר. את הסיכום המקובל על שני הצדדים יש לכלול בהסכם ההעסקה (ממנו אמור לקבל העובד הזר עותק מתורגם לשפתו שלו) – ובמידת הצורך מומלץ כי שני הצדדים יפנו אל איש מקצוע מומחה שיוכל לייעץ להם באשר לשעות העבודה ולגמול המגיע לעובד הזר בעבור עבודתו.

אחת מן הכתובות אליהן ניתן לפנות לצורך ייעוץ בעניין זה היא הממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בפרט ראוי להדגיש לעניין זה כי עובד זר סיעודי אשר מתגורר בבית המטופל איננו זכאי לתשלום גמול עבור שעות נוספות. זאת משום שהעובד הזר למעשה חוסך עלויות מגורים, וכן משום שקשה לפקח על שעות עבודתו - הן בשל העובדה שמעסיקו הוא אדם סיעודי והן משום שקשה להפריד בין שעות העבודה לשעות המנוחה כאשר המטופל והעובד הזר המטפל בו חולקים את אותה קורת גג.

 

מנוחה שבועית

 

עובד הזר זכאי על פי החוק הישראלי לנוח מעבודתו, על פי הפירוט שלהלן:

כל עובד זר, כמו עובד ישראלי, זכאי למנוחה שבועית בת 36 שעות ברצף לפחות. חופשה זו אמורה לכלול את יום שישי, יום שבת או יום ראשון על פי בחירת העובד כיום מנוחה שבועי בעת החתימה על הסכם ההעסקה מול מעסיקו.

מאידך, גם במקרה זה לא ניתן לפרש את חוק שעות עבודה ומנוחה כלשונו כאשר מדובר בעובד זר סיעודי המתגורר בבית המטופל – והוא זכאי למנוחה שבועית בת 25 שעות. 

כך או כך, במקרה בו העובד הזר מועסק בשעות המנוחה שלו, הוא זכאי לקבל גמול בעבור עבודתו בגובה של 150% משכרו הרגיל (לפחות).

 

סיכום

 

עובד זר בסיעוד איננו בעל ערך פחות משל עובד ישראלי, ולפחות על פי החוק במדינת ישראל אין הבדל ביניהם בכל הקשור לשעות עבודה ומנוחה - בהנחה שהעובד הזר איננו מתגורר בביתו של המטופל.

אם העובד הזר כן מתגורר תחת אותה קורת גג, כלומר אופן ההעסקה המיוחד שלו מחייב אותו לשהות כל העת לצד המטופל, אזי יש טעם לבחון את אופן ההעסקה באופן פרטני על פי הנסיבות ולקבוע תנאים שיהיו מקובלים הן על העובד הזר והן על מעסיקו. תנאים אלה חייבים להיות מפורטים בהסכם ההעסקה עליו חתומים שני הצדדים. בעת הצורך מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי על מנת לוודא את קיום החוק כלשונו.

 

 

הרשמו ומצאו מטפלים כעת!

שיתוף

קרא עוד אודות עובדים זרים פנויים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

עובדים זרים פנויים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

קראו עוד
מטפלת סיעודית  מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

עובדים זרים פנויים לסיעוד

מטפלת סיעודית מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

קראו עוד
9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

עובדים זרים פנויים לסיעוד

9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

קראו עוד
עובדים זרים בישראל

עובדים זרים פנויים לסיעוד

עובדים זרים בישראל

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!