הבלוג של הסבתא / טיפול בקשישים / מטפל סיעודי – אפשר גם במזומן!

מטפל סיעודי – אפשר גם במזומן!

מטפל סיעודי – אפשר גם במזומן!

הביטוח הלאומי מפתיע ומאפשר לכל אדם שזכאי לגמלת סיעוד להשתתף בניסוי חדש אשר מאפשר המרה של גמלת הסיעוד לכסף מזומן שיופקד אל חשבון הבנק הפרטי של זכאי הגמלה ויאפשר לו להעסיק את המטפל האישי שלו באופן ישיר וללא תיווך של חברה נוספת.

המטופל זכאי יהיה לקבל סכום כסף חודשי בהתאם לאחוזי הגמלה שנקבעה לו ובהתאם לבחירת המטפל שלו כאשר הסכומים משתנים בהתאם למוצאו של העובד בצורה בה עבור העסקת עובד מקומי תזכה בסכום חודשי גבוה יותר לעומת העסקת עובד זר.

תנאי הזכאות

כל אדם שזכאי לגמלת סיעוד בגובה של 150% או 168% יוכל לבחור להמיר את זכאותו לכסף ממשי ולשלם לעובד המטפל שלו באופן ישיר ובתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:

  • על המטפל להיות מועסק במשך שישה ימים בשבוע לפחות למשך מרבית שעות היממה (לפחות 12 שעות ביממה).

  • המטפח המועסק אינו בן משפחה בשום קירבה ואין לו שום קשר משפחתי אל המטופל עצמו, בשום דרגה שהיא.

  • למטפל יש הסכם עבודה כתוב המכיל את כל תנאי ההעסקה, ימי החופשה, השכר, שעות העבודה וחובות המעסיק.

עבור עובד זר יש לעמוד גם בשני התנאים הבאים:
  • לעובד הזר מוטבע בדרכון היתר עבודה בתחום הסיעוד.

  • המטופל קיבל היתר העסקה של עובד זר ממשרד הפנים.

גובה התשלום

המוסד לביטוח לאומי מפרסם טבלאות המפרטות את הגמלה החודשית שתשלום למי שיבחר להמיר את זכאותו לכסף מזומן. ישנן שתי טבלאות המפרטות את התשלום עבור עובד זר ואת התשלום עבור עובד מקומי ישראלי.

זה עדיין רק בגדר ניסוי

המוסד לביטוח לאומי מבהיר שעדיין מדובר בתקופת ניסוי, ייתכן ובהמשך יוחלט לאמץ שיטה זו לצמיתות או להשיב את הנעשה לקדמותו ולבטל את הניסוי. בעת הזו, כל אדם שיחפוץ לשוב ולקבל שירותי סיעוד במקום את הגמלה במזומן יכול לעשות זאת בכל עת על ידי הגשת בקשה בכתב אל סניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריו.

הרשמו ומצאו מטפלים כעת!

שיתוף

קרא עוד אודות טיפול בקשישים

סוגי ביטוח סיעודי

טיפול בקשישים

סוגי ביטוח סיעודי

קראו עוד
חשיבות הקשר בין המטפלת הסיעודית למשפחת המטופל

טיפול בקשישים

חשיבות הקשר בין המטפלת הסיעודית למשפחת המטופל

קראו עוד
תפקידי המטפלת הסיעודית

טיפול בקשישים

תפקידי המטפלת הסיעודית

קראו עוד
הטיפול הסיעודי – מה צופן העתיד לענף כה חשוב זה?

טיפול בקשישים

הטיפול הסיעודי – מה צופן העתיד לענף כה חשוב זה?

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!