תנאי העסקת עובד זר | זכויות עובדים זרים | iSavta
תנאי העסקת עובד זר
banner-img

הרשמת מטפלים בתאגיד ב-800 שח בלבד!

רק דרך iSavta - השירות ניתן בין רעננה בצפון לראשון לציון בדרום וכולל את ירושלים והסביבה

העסקת עובד זר בתחום הסיעוד הינה פרוצדורה מקובלת בישראל, אולם מעסיקים רבים מדי אינם מקפידים על תנאי ההעסקה, בין אם ביודעין ומתוך כוונת ניצול ובין אם בשגגה משום אי ידיעת החוק בעניין. כך, אותם מעסיקים מוצאים את עצמם לעיתים באולמות בתי המשפט, נלחמים בתביעות על הפרת תנאי העסקה.

איך לוודא שלא תפרו את תנאי ההעסקה? הנה כמה דברים שכדאי לדעת.

חוזה ההעסקה בין המעסיק לעובד הזר

כל אדם הזכאי לקבל גמלת יעוד רשאי להעסיק עובד זר, או דרך חברת סיעוד מורשית או באופן פרטי. ממשלת ישראל חוקקה חוקים ברורים בנושא תנאי ההעסקה, ואחד מן התנאים הראשונים הוא קיומו של חוזה העסקה בין המעסיק לבין העובד הזר. כלומר, לפני שהעובד הזר מתחיל לעבוד עליו לחתום על חוזה העסקה שכתוב בשפה שבה הוא שולט היטב, ועליו חותם גם המעסיק, כאשר אם יופרו התנאים המפורטים בו – ניתן יהיה להעמיד את המפר לדין.

במילים אחרות, חוזה ההעסקה נועד כדי להגן על שני הצדדים ומבהיר מהם הדברים שהן המעסיק והן המועסק נדרשים לספק. הנושאים שצריכים להופיע בחוזה ההעסקה הם 

כדלקמן:

 1. פרטי זהותם של המעסיק ושל העובד הזר.
 2. תיאור התפקיד לשמו נשכר העובד הזר.
 3. שכרו של העובד הזר על כל מרכיביו, לרבות תאריכי התשלום ואופן עדכון השכר.
 4. רשימת ניכויים מותרים משכר העבודה.
 5. תשלומים של המעסיק ושל העובד הזר עבור התנאים הסוציאליים לעובד הזר.
 6. תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה.
 7. אורך יום העבודה ושבוע העבודה, לרבות יום המנוחה השבועי.
 8. תנאים לגבי היעדרות בתשלום, לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה.
 9. חובות המעסיק לגבי הסדרת ביטוח רפואי.
 10. חובות המעסיק לגבי אספקת תנאי מגורים הולמים לעובד הזר.
 11. חובות המעסיק (במקרה שהן חלות עליו) לגבי הפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל.
 12. פרטי הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה (הרשות במשרד העבודה אשר הפועלת לשמירת זכויותיהם התעסוקתיות של עובדים זרים בישראל), דרכי ההתקשרות עמו והזכאות להגיש לו תלונה.
 13. לאחר החתימה על ההסכם יש לתת לעובד הזר את העותק הכתוב בשפה המובנת לו, ועותק נוסף לשמור במקום עבודתו עם שאר מסמכי העסקתו.

למען הסר ספק יודגש כי העסקת עובד זר מבלי שנחתם עימו חוזה העסקה מסודר כחוק הינה עבירה פלילית שהעונש עליה עלול להיות מאסר בפועל וקנס של אלפי שקלים.

 

זכויות התעסוקה של עובדים זרים

לא רבים יודעים כי מבחינת החוק הישראלי, עובדים זרים זכאים לאותן זכויות כמו עובדים ישראלים. מבחינת תנאי העסקת עובד זר:

 1. שכר העובד הזר צריך להיות שכר מינימום לכל הפחות
 2. יש לשלם לו החזר נסיעות בנוסף לשכר הבסיס.
 3. עובד שסיים שנת עבודה אחת זכאי לתשלום שנתי חד פעמי של דמי הבראה, כפול מספר הימים, בהתאם לוותק שצבר באותו מקום עבודה:
  - עבור השנה הראשונה במקום העבודה – 5 ימים.
  - עבור השנה השנייה והשלישית במקום העבודה – 6 ימים.
  - עבור השנה הרביעית ועד העשירית במקום העבודה – 7 ימים.
 4. המטופל רשאי לשלם את שכרו של העובד במזומן.
 5. אם העובד מסכים, רשאי המעסיק לשלם לעובד את השכר באמצעות הפקדה של התשלום לחשבון בנק של העובד בו רק לעובד יש זכויות וייפוי כוח, או בהמחאה בנקאית (צ'ק), בתנאי שניתן לפדות את הצ'ק עד סוף החודש שעבורו משולם השכר.
 6. בהסכמת העובד בכתב ובחתימתו, המעסיק רשאי לשלם עד 10% מהשכר במזון ובמשקאות (למעט משקאות משכרים) המיועדים לצריכה במקום העבודה.
 7. על המעסיק לנכות ניכויי חובה משכר העובד:
  - מס הכנסה.
  - ביטוח לאומי (פרט לעובדי סיעוד או משק בית).
  - חלקו של העובד בביטוח פנסיוני.
 8. כמו כן רשאי המעסיק לנכות משכר העובד הזר את הניכויים הבאים:
  - ביטוח בריאות
  - החזר הוצאות עלות המגורים (חשמל, מים וארנונה).
  - החזר מקדמה שניתנה לעובד (בתנאי שלא יעלה על שכרו של העובד בעבור שלושה חודשי עבודה).
  - החזר חוב שחייב העובד (בתנאי שלא יעלה על רבע משכרו החודשי).
  - תרומות שהעובד הסכים בכתב שינוכו משכרו.

 

מקום מגוריו של העובד הזר

כחלק מתנאי ההעסקה של העובד הזר מחוייב מעסיקו לספק לו מקום מגורים הולם כהגדרתו בחוק, כלומר:

 1. שטח לינה של 4 מ"ר לפחות
 2. כלי מיטה
 3. ארון בגדים, או תא נפרד בארון בגדים, עם מנגנון נעילה
 4. הסקה חשמלית ואוורור
 5. כלי אוכל
 6. מקרר
 7. שירותים ומקלחת, במרחק סביר, עם גישה נוחה ומהירה
 8. מכונת כביסה 
 9. תאורה חשמלית נאותה
 10. אמצעי כיבוי שריפות

 

ימי עבודה ושבוע העבודה

שבוע העבודה לא יעלה על 42 שעות. במקומות שעבדו בהם יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע העבודה ל- 42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, בהתאם לצרכי העבודה, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים. אם צרכי העבודה מחייבים זאת, המעסיק רשאי לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע, בתנאי שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע.

אורך משמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) לא יעלה על 7 שעות. כל שעה מעבר להן תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול.

שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.


 

ימי חופשה ומנוחה

 

התנאים הסוציאליים הניתנים לעובד הזר כוללים גם ימי חופשה וימי מנוחה. במהלך ימים אלה, העובד פטור מכל עבודה שהיא (גם אם בחר לשהות בבית של המטופל בזמן זה). המטופל לא רשאי לדרוש מהעובד לשהות מחוץ לביתו בזמן מנוחתו או לקבוע כיצד יבלה העובד את זמנו הפנוי.

ימי מנוחה: עובד זר העוסק בסיעוד וגר בבית המטופל זכאי למנוחה שבועית בת 25 שעות רצופות. עליו לנצל את מנוחתו בימים שישי, שבת או ראשון. במקרה בו העובד נאלץ לעבוד בשעות המנוחה, הוא זכאי לתשלום שעתי של 150 אחוז משכרו הרגיל. את הנושא ימי המנוחה יש לכלול בחוזה ההעסקה ולוודא ששני הצדדים מסכימים באיזה יום ינצל העובד את מנוחתו.

חופשה שנתית: כמו כן זכאי העובד לחופשה שנתית לאחר שנת עבודה אחת לפחות ובתיאום מראש עם מעסיקו. מספר ימי החופשה להם זכאי העובד נקבע על פי קריטריונים כגון ותק, מספר ימי עבודה בשנה וכו'.

ימי חג: בנוסף זכאי העובד ל-9 ימי חג אותם יוכל לנצל בהתאם לדתו, מסורתו ומנהגיו. אם ירצה לנצל את ימי חופשתו בזמן חגים יהודים הוא זכאי לעשות זאת. עובד הנעדר מעבודתו בשל חופשת חג זכאי למשכורת חודשית רגילה אך אילו החג מתקיים ביום מנוחתו השבועית, לא יהיה זכאי לתשלום עבור יום זה.

ימי מחלה: עובד זר זכאי לקבל יום וחצי מחלה לכל חודש שצבר, עד 18 ימי מחלה בשנה. בסך הכל ניתן לצבור עד 90 ימי מחלה. בהתאם לחוק דמי מחלה, עבור יום המחלה הראשון אין זכאות לתשלום; עבור היום השני והשלישי העובד זכאי לקבל 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד, ועבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.

 

סיכום

כמעסיקי עובדים זרים, חשוב לזכור שיש להם זכויות ויש להקפיד על מילוי כלל תנאי ההעסקה הקבועים בחוק. כל הפרה של תנאי ההעסקה הללו מהווה עבירה על החוק, והכרתם תמנע עוגמת נפש והליכים משפטיים.

 


 

שיתוף

קרא עוד אודות עובדים זרים פנויים לסיעוד

עדכון - העסקת מטפלים זרים ללא הגבלה עד סוף אוקטובר 2021

עובדים זרים פנויים לסיעוד

עדכון - העסקת מטפלים זרים ללא הגבלה עד סוף אוקטובר 2021

קראו עוד
הארכת אישורי השהייה של מטפלים זרים הנמצאים עם המטופל למעלה מחצי שנה

עובדים זרים פנויים לסיעוד

הארכת אישורי השהייה של מטפלים זרים הנמצאים עם המטופל למעלה מחצי שנה

קראו עוד
עדכון חשוב - העסקת מטפלים זרים ללא הגבלה עד 30.6.2021

עובדים זרים פנויים לסיעוד

עדכון חשוב - העסקת מטפלים זרים ללא הגבלה עד 30.6.2021

קראו עוד
השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

עובדים זרים פנויים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!