“ואהבת לרעך כמוך”

יונה profile picture

יונה

אישה, ישראל

עודכן 14.02.2020