העסקת עובד זר בסיעוד באופן פרטי – המדריך המלא | iSavta
העסקת עובד זר בסיעוד באופן פרטי – המדריך המלא
banner-img

הרשמת מטפלים בתאגיד ב-800 שח בלבד!

רק דרך iSavta - השירות ניתן בין רעננה בצפון לראשון לציון בדרום וכולל את ירושלים והסביבה

מדינת ישראל מתירה לעובדים זרים, כלומר מהגרים שהגיעו אליה מארצות שונות ברחבי העולם, לעבוד בתחומיה תחת תנאים מסוימים הקבועים בחוק. אחד הענפים בהם מקובל להעסיק עובדים זרים הוא סיעוד. בדרך כלל הקשר בין אדם הזקוק לטיפול סיעודי לבין העובד הזר שיטפל בו נוצר דרך חברות כוח אדם להשמת עובדים זרים הפועלות תחת פיקוח וניהול של רשות האוכלוסין וההגירה. עם זאת, בתנאים מסוימים ניתן גם להעסיק את העובד הזר באופן פרטי – אולם חשוב מאוד לעשות זאת בצורה נכונה.

במדריך זה נתאר את הצעדים שיש לבצע על מנת להעסיק עובד זר באופן פרטי, כיצד לאתר עובד זר מתאים, לאן לפנות כדי לבקש היתר עבודה ומהן זכויותיו של העובד הזר המעוגנות בחוק. כמו כן נדון מעט בסנקציות בהן מסתכן אדם המעסיק עובד זר באופן פרטי שלא כחוק.

 

העסקת עובד זר בסיעוד באופן פרטי – כך תעשו את זה נכון

חשוב להבהיר כי החוק מתיר להעסיק אך ורק עובד זר שאשרת העבודה שלו בתוקף ומתירה לו עיסוק ספציפי בתחום מוגדר מראש אצל מעסיקו. בנוסף, החוק כולל גם מספר הוראות המגדירות את חובות המעסיק כלפי העובד הזר כדי לשמור על זכויותיו. בין היתר, למשל, נקבע בחוק כי הסכם ההעסקה יהיה כתוב בלשון שמובנת במלואה על ידי העובד הזר, ויינתן לו עותק ממנו. כמו כן נקבע כי על המעסיק להסדיר עבורו ביטוח רפואי ומקום מגורים בתנאים הולמים.

כאשר הקשר בין העובד הזר לבין מעסיקו נוצר דרך חברת כוח אדם להשמת עובדים זרים בסיעוד, רוב הסיכויים הם שכל התהליכים החוקיים יתנהלו כראוי. זאת הודות לפיקוח הקיים על חברות כאלה מטעם רשות האוכלוסין וההגירה; אלא שבתנאים מסוימים בהחלט ניתן להעסיק את העובד הזר גם באופן פרטי, למשל כאשר האדם הזקוק לטיפול סיעודי איננו זכאי לגמלת סיעוד מן המוסד לביטוח לאומי.

מבחינת החוק, העסקת עובד זר באופן פרטי אינה שונה באופן מהותי מהעסקתו על ידי הזכאים לגמלת סיעוד מן המוסד לביטוח לאומי. דהיינו, גם במקרה של העסקה באופן פרטי יידרש המעסיק לעמוד בשורת תנאים לקבלת היתר להעסקת העובד הזר, להירשם בחברה שיש לה רישיון להביא, לתווך ולטפל בעובדים זרים, לעמוד בתנאי ההעסקה ולכבד את זכויותיו של העובד הזר כלשונן בחוק.

 

איך מקבלים היתר העסקת עובדים זרים בסיעוד?

על מנת לקבל את היתר ההעסקה הנדרש, על המעסיק (המטופל עצמו או מי מטעמו) לפנות לאגף ההיתרים שבענף הסיעוד ברשות האוכלוסין וההגירה. יש לצרף לבקשה טפסים ומסמכים רלוונטיים, והרשות תבחן את הבקשה להיתר. בפרט, הרשות תבדוק האם מתקיימים תנאים מסוימים כדלקמן:

המטופל (כלומר האדם שעבורו נדרש הטיפול הסיעודי) לא שוהה בשום מסגרת מוסדית, מלבד אשפוז יום או דיור מוגן ללא שירותי סיעוד.

המטופל זקוק לטיפול סיעודי ולאדם שיהיה צמוד אליו לכל הפחות במשרה מלאה.

מצבו של המטופל תואם את התנאים בחוק. לשם כך בדרך כלל מתבצע מבחן תלות אשר בוחן את תפקודו ועצמאותו של המטופל במגוון תחומים. 

 

חובת ההרשמה בחברה מורשית

לאחר קבלת היתר ההעסקה, עליכם לפנות לאחת מן החברות שנמצאות תחת פיקוח רשות האוכלוסין וההגירה ואשר מורשות להביא, לתווך ולטפל בעובדים זרים. חברות אלה עוסקות בין היתר במציאה והתאמה של מועמדים מתאימים למעסיקים המחפשים עובדים זרים לסיעוד בתחום הסיעוד, אם כי במקרה של העסקה באופן פרטי, החובה החוקית לפנות לחברות הללו היא לצורך הרישום בלבד.

במילים אחרות, יש באפשרותכם למצוא עובד זר בכל דרך שתבחרו, אולם חלה עליכם חובה לבצע הרשמה. אם למשל אתם מכירים עובד זר שמעסיקו נפטר אולם היתר העבודה שלו עדיין בתוקף, תוכלו להירשם כמעסיקיו באחת מן החברות המורשות; לחלופין תוכלו למצוא עובד זר גם דרך הפלטפורמה הנוחה של שירות iSavta ולבצע את ההרשמה בחברה מורשית. כך או כך, זכרו כי אי הרשמה נחשבת להפרת התנאים של היתר ההעסקה!

בקישור זה תוכלו לראות את רשימת עובדים זרים לסיעוד שלנו וליצור עימם קשר באופן מיידי.

 

זכויות עובדים זרים

בין אם הוא מועסק באופן פרטי או אחר, יש לזכור כי תנאי העבודה המגיעים לעובד הזר על פי חוק הם כתנאי העבודה של עובד ישראלי. עם זאת, כל רכיב זכויות משתנה מעט בהעסקת מטפלים זרים, וגם מעסיקים ותיקים של עובדים ישראלים, לא מכירים את ההבדלים לעומת העסקת מטפלים זרים. לשם כך יצרנו עבור מעסיקי מטפלים זרים, מערכת לחישוב השכר של המטפלים, קישור בסוף פסקה זו.

להלן מספר דוגמאות לזכויות המטפלים הזרים:

העובד הזר זכאי לקבל לשכר חודשי בגובה שכר המינימום לפחות.

כמו כן הוא זכאי לקבלת דמי הבראה, הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורין, ימי חופשה וכן הלאה. 

עם זאת, ניתן על פי החוק לנכות משכרו של העובד הוצאות מסוימות כגון שכר דירה, ביטוח רפואי, חשבונות וכיו"ב, עד לתקרה מסוימת הקבועה בחוק. 

יחד עם תנאי ההעסקה זכאי העובד הזר לעוד זכויות המעוגנות בחוק, לרבות ימי מנוחה וחג על פי דתו, זכות למקום מגורים ותנאי מחיה הולמים, זכויות הקשורות לאיסור הטרדה מינית וכדומה. 

בשורה התחתונה חשוב לזכור כי העובד הזר הוא אמנם לא אזרח ישראלי אולם עדיין יש לו שורה של זכויות ועליכם כמעסיקיו לוודא שהוא יקבל את כולן. אם תפרו את תנאי ההעסקה שלו או לא תכבדו את זכויותיו, למעשה תעברו על החוק ותהיו חשופים לענישה בדמות קנסות גבוהים או מאסר בפועל.

ראוי לציין כי קיימים מקרים בהם בתי הדין קיבלו טענות של הפרות לא משמעותיות של החוק, עבירות חד פעמיות וכדומה, וכך זיכו מעסיקי עובדים זרים או לכל הפחות נמנעו מהרשעה פלילית – אולם בדרך כלל כאמור מדובר במדיניות אכיפה וענישה מחמירה, ולכן מוטב שלא להגיע למצבים כאלה מלכתחילה אלא לוודא שכל צעד מתבצע על פי דרישותיו המלאות של החוק.

כאן תוכלו למצוא מידע נוסף על העסקה ישירה של מטפלים זרים וקבלת גמלת סיעוד בכסף.

 

מה העונשים על העסקת עובד זר באופן לא חוקי?

חשוב להבין כי המדיניות שננקטת כנגד אלה שמעסיקים עובד זר באופן לא חוקי היא מדיניות מחמירה שנועדה בעיקר להרתעה. הסיבה העיקרית לכך היא ריבוי המקרים בהם עובדים זרים מועסקים באופן לא חוקי בענפים שונים ומגוונים, לרבות בניין, משק בית וכמובן סיעוד. כמובן שכל מקרה נבחן לגופו בבית המשפט, אולם ככלל ניתן לומר כי העונשים על העסקת עובד זר באופן לא חוקי הם כדלקמן:

אדם המעסיק עובד זר שלא על פי חוק מסתכן בתשלום קנס מנהלי בסכום של 5000 ש"ח

אם ייתפס בהעסקת יותר מעובד זר אחד בצורה לא חוקית, קנס זה עשוי לעלות עד עשרת אלפים ש"ח לכל עובד זר. 

יתרה מזאת, הואיל ומדובר בעבירה פלילית, אותו מעסיק עשוי להיות חשוף גם לקנס פלילי שעשוי להגיע עד כדי למעלה ממאה אלף ש"ח, ואף להסתכן במאסר בפועל למשך 12 חודשים.

יתר על כן, לא רק העסקת העובד הזר שלא כחוק לכשעצמה היא עבירה, אלא גם אי ביצוע תהליכים שונים כמעסיק. אי החזקת מסמכים רלוונטיים, אי עריכת חוזה העסקה, אי הסדרת מקום מגורים הולם או אי רכישת פוליסת ביטוח רפואי עבור העובד הזר – כל אלה ועוד עלולים להגדיל את סכום הקנס שיוטל על מעסיק כזה עד ליותר ממאה אלף ש"ח.

 

העסקת עובדים זרים באופן פרטי - סיכום

כל האמור לעיל אינו אמור להפחיד או למנוע העסקה פרטית של עובד זר למטרות סיעוד. אחרי הכל, אף אחד איננו בוחר להגיע למצב סיעודי אלא מדובר בכורח המציאות, והעסקת עובד זר בסיעוד היא אחד מן הפתרונות המקובלים ביותר כיום.

בין אם מדובר במקרה של העסקת עובד זר באופן פרטי, העסקה באמצעות גמלת סיעוד או כל דרך אחרת, חשוב לזכור שמדובר בנושא מורכב. אדם שאיננו מתמצא בסבך התקנות, הכללים והזכויות המגיעות לעובד הזר עלול למצוא את עצמו עובר על החוק ללא יודעין וללא כוונה, ועדיין להיות חשוף לסנקציות הקבועות בחוק. זו הסיבה המרכזית בעטיה חשוב לוודא שכל שלב משלבי תהליך ההעסקה, בתחילתו, במהלכו ובסופו, מתבצע באופן שקוף, הגון ומעל הכל – חוקי.

שיתוף

קרא עוד אודות עובדים זרים פנויים לסיעוד

חופשת מולדת אביב 2024 - איתור מטפלות מחליפות לסיעוד בצל המלחמה

עובדים זרים פנויים לסיעוד

חופשת מולדת אביב 2024 - איתור מטפלות מחליפות לסיעוד בצל המלחמה

קראו עוד
הקלות בהעסקת מטפלים זרים שנמצאים בארץ עד 13 שנים בשל המלחמה

עובדים זרים פנויים לסיעוד

הקלות בהעסקת מטפלים זרים שנמצאים בארץ עד 13 שנים בשל המלחמה

קראו עוד
מטפלים זרים לסיעוד - חגים לאומיים לשנת 2024

עובדים זרים פנויים לסיעוד

מטפלים זרים לסיעוד - חגים לאומיים לשנת 2024

קראו עוד
חופשת המולדת של יולי ואוגוסט 2023 - איך למצוא מטפלים מחליפים

עובדים זרים פנויים לסיעוד

חופשת המולדת של יולי ואוגוסט 2023 - איך למצוא מטפלים מחליפים

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!