הבלוג של הסבתא / עובדים זרים לסיעוד / חופשת מולדת לעובד זר

חופשת מולדת לעובד זר
banner-img

חסכו לפחות 6000 ש"ח בשנה בהעסקה ישירה!

העסקה ישירה של מטפלים סיעודיים עשויה לחסוך בין 500 ל 2200 ש"ח כל חודש. הקליקו כאן כדי לראות כמה תוכלו לחסוך.

עובדים זרים המגיעים לישראל כדי לעבוד בה, בין היתר בתחום הסיעוד, נאלצים להתרחק ממשפחותיהם ומחבריהם בארץ מולדתם לתקופה ארוכה למדי. לפיכך ברור למדי מדוע הגעגועים והמרחק עשויים להביא אותם לרצות לנסוע לבקר בארץ מוצאם, ובמקרה כזה חשוב לדעת אילו אפשרויות עומדות בפני המעסיק.

 

תחילה חשוב לציין כי לא קיים חוק ישראלי בנוגע לחופשת מולדת. העובד הזר אמנם זכאי לשורה של זכויות סוציאליות, לרבות ימי חופשה ומנוחה, אולם ההתייחסות בחוק היא ליום מנוחה שבועי, לימי חג ולחופשה שנתית, ולמעשה המעסיק לא מחוייב לאפשר חופשת מולדת לעובד זר. עם זאת, חשוב להבין גם את הצרכים של העובד הזר: עבודתו קשה ושוחקת, כל החיים שהכיר נמצאים במרחק רב ממנו; ולכן במידת האפשר מומלץ לבוא לקראתו על אף המשמעות שיהיה צורך להסתדר זמן מה בלעדיו – וגם לכך יש פתרונות.

 

מה מגיע לעובד הזר על פי החוק מבחינת ימי חופשה

 

בכל הקשור להיבט ימי החופשה, החוק לא מבדיל בין עובד זר לבין עובד ישראלי. בפרט, על פי החוק יש לתת לעובד הזר ימי חופשה כדלקמן: 

מעל שנה אחת של עבודה זכאי העובד הזר לקבל 16 ימי חופשה שנתית.

בשנה השישית לעבודתו זכאי העובד הזר לקבל 18 ימי חופשה שנתית.

בשנה השביעית לעבודתו זכאי העובד הזר לקבל 21 ימי חופשה שנתית.

 

חשוב לשים לב לחשיבות הרבה של התקשורת בין העובד הזר למעסיקו ולתנאים שהוסכמו ביניהם במעמד חתימת חוזה ההעסקה. למשל, מבחינת החוק, המעסיק רשאי לקבוע עבור העובד הזר מתי הוא ייצא לחופשה ("חופשה כפויה") כל עוד הוא צבר די ימי חופש עד לאותו רגע. כמו כן המעסיק לא חייב על פי החוק להסכים לכך שהעובד הזר ינצל את כל ימי החופשה ברצף – ולכן חשוב מאוד לתאם ציפיות כבר בשלב החתימה על הסכם העבודה על מנת שלא תהיינה הפתעות לא רצויות לאף אחד מן הצדדים בהמשך העבודה.

 

זכאות חופשת מולדת לעובד זר

 

כאמור, בעוד החוק לא מחייב את המעסיק לתת לעובד הזר חופשת מולדת, יש יתרון מסוים בלאפשר לו לטוס לבקר את משפחתו על אף האתגר להסתדר בלעדיו לתקופה מסוימת. חופשת מולדת תאפשר לו לחזור בכוחות מחודשים ועם מוטיבציה גבוהה יותר, ואם מתאפשר להחליף את הטיפול הסיעודי המסור של העובד הזר בטיפול מסור לא פחות של בני משפחה או עובד מחליף, אזי כדאי לבוא לקראתו. יש מעסיקים שאף נוהגים לאשר לשם כך לעובד הזר מספר נוסף ימי חופש ללא תשלום (חל"ת).

 

יתרה מזאת, אם העובד הזר צבר די ימי חופשה והמעסיק אישר לו לצאת לחופשה רצופה, לא ניתן למנוע מן העובד הזר את האפשרות לנצל את חופשתו כדי לטוס לחו"ל. 

 

מאידך במקרה שבו העובד הזר לא צבר די ימי חופשה או שהמעסיק לא אישר את יציאתו לחופשה רצופה ובכל זאת יצא לחופשה כזו ואף ניצל אותה כדי לטוס למולדתו – נחשב בעיני החוק כאילו התפטר. זהו גם המצב במקרה שבו העובד הזר נוסע לחופשת מולדת ובוחר שלא לשוב ממנה על אף התחייבותו לעשות כן.

 

מה עושים כשהעובד הזר נסע לחופשת מולדת?

 

מבחינת יציאת העובד הזר לחו"ל, על המעסיק לפנות יחד עימו אל רשות האוכלוסין וההגירה בבקשה לקבל אינטר ויזה שתסדיר את שובו לישראל לאחר החופשה.

 

מבחינת ההתארגנות עם המטופל הסיעודי בזמן שהעובד הזר בחו"ל, פתרונות אפשריים יכולים להיות לבקש מן העובד הזר עצמו שידאג למחליף בעת היעדרו, לחפש מטפל סיעודי ישראלי, להיעזר בבני משפחה שיסכימו לקחת על עצמם את הטיפול באדם הסיעודי ואף להעבירו באופן זמני, רק במהלך החופשה של העובד הזר, לבית אבות. 

 

אם המטופל מקבל גמלת סיעוד ומשתמש בה כדי לשלם לעובד הזר הסיעודי, אזי הוא יכול להמשיך ולהשתמש בגמלת הסיעוד הזו בהיעדרו של העובד הזר כדי לשלם בעבור שירותים אחרים, כמו ביקור במרכז יום וכדומה. 

 

אולם הפתרון הטוב ביותר עשוי להיות אם הקשר עם העובד הזר נוצר דרך אחת מן הלשכות הפרטיות המפוקחות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה: במקרה כזה ניתן לפנות אליה ולבקש להסתייע בשירותיה כדי למצוא עובד זר מחליף שיש לו אשרת עבודה ושהייה בתוקף ואשר יוכל למלא את מקומו של העובד הזר שנסע לחופשת מולדת. 

 

יש לציין כי אותה לשכה פרטית איננה מחויבת למצוא מחליף במקרה שהעובד הזר הקבוע יצא לחופשה. עובדים זרים רבים נוטים שלא להסכים לקבל עבודות טיפול בסיעוד כמחליפים, וממילא רובם גם כבר מועסקים אצל אחרים. עם זאת, תמיד יכול להיות שבמקרה בתקופה בה העובד הזר הקבוע יוצא לחופשת מולדת יימצא עובד זר אחר שסיים את עבודתו אצל מעסיק אחר ובמקרה פנוי ומסכים – ולכן זהו אפיק פעולה שכדאי לנסות.

 

אינטר ויזה: אשרת כניסה חוזרת לישראל עבור עובד זר

 

אינטר ויזה מיועדת לעובדים זרים שיש בידם אשרת עבודה ושהייה בישראל כחוק, המבקשים לצאת לחופשה במולדתם ולאחריה לשוב לעבוד אצל אותו מעסיק. נוהל זה מיועד להסדיר את אשרת הכניסה החוזרת לישראל, ומעסיק המדווח על נסיעתו של העובד הזר באמצעות נוהל אינטר ויזה רשאי להעסיק מחליף במהלך חופשת המולדת של העובד הזר.

 

עובדים זרים המבקשים לצאת לחופשה על מנת לערוך ביקור בארצם ולחזור לישראל, צריכים לפנות ביחד עם המעסיק, לדווח על הנסיעה ולבקש אשרת כניסה חוזרת. בלעדיה הם יוכלו אמנם לצאת מן הארץ, אולם לא יוכלו לשוב ולהיכנס אליה. ניסיון להיכנס לישראל ללא אינטר ויזה עלולים למצוא את עצמם נעצרים בשדה התעופה ומורחקים מגבולות המדינה.

 

כדי להגיש בקשה לקבלת אינטר ויזה, על העובד הזר לפנות יחד עם מעסיקו אל רשות האוכלוסין וההגירה ולצרף את המסמכים הבאים:

 

טופס בקשה לאשרת כניסה עליו חתום העובד הזר

דרכון זר שתוקפו לכל הפחות שנה מיום היציאה

רישיון שהייה בישראל שתוקפו לכל הפחות 90 יום ממועד הגשת הבקשה

תמונה עדכנית של העובד הזר

 

מכתב הצהרה מקורי מן המעסיק או מן הלשכה הפרטית דרכה נוצר הקשר עם המעסיק. במכתב זה יש לציין את תאריכי היציאה מישראל והכניסה אליה, ועל המעסיק לציין כי הוא מתחייב להעסיק את העובד הזר בשובו ארצה. במקרים בהם העובד הזר אינו יכול להמציא מכתב הצהרה שכזה, בקשתו תועבר להחלטת ראש מנהל המעסיקים ברשות.

 

מומלץ ליצור קשר עם רשות האוכלוסין וההגירה על מנת לבדוק אילו מסמכים נוספים עשויים להידרש על מנת להמשיך בנוהל אינטר ויזה תקין. כמו כן יש לקחת בחשבון כי הפניה לרשות כרוכה בתשלום אגרה ומחייבת נוכחות אישית הן של העובד הזר והן של המעסיק או בן משפחה של המעסיק מדרגה ראשונה.

 

רשות האוכלוסין וההגירה אינה מתחייבת לאשר כל בקשה לכניסה מחודשת לישראל. אם הוחלט לאשר את בקשת האינטר ויזה, המבקש יקבל מדבקת אשרת כניסה אשר תודבק לדרכונו. אם הוחלט שלא לאשר את הבקשה, אזי המבקש יקבל על כך הודעה והדבר יצויין בגיליון הרישום שלו.

 

למידע נוסף בתחום קראו גם על: 9 כללים להעסקת עובדים זרים - חובה לכל מעסיק

הרשמו ומצאו מטפלים כעת!

שיתוף

קרא עוד אודות עובדים זרים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

עובדים זרים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

קראו עוד
מטפלת סיעודית  מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

עובדים זרים לסיעוד

מטפלת סיעודית מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

קראו עוד
9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

עובדים זרים לסיעוד

9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

קראו עוד
עובדים זרים בישראל

עובדים זרים לסיעוד

עובדים זרים בישראל

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!