מה גובה תשלום לעובד זר סיעודי עבור שבת? | iSavta
מה גובה תשלום לעובד זר עבור שבת? כל הפרטים באתר iSavta
banner-img

מימוש זכויות בביטוח סיעודי

ייתכן שאתם זכאים לכסף רב! הצטרפו אלינו כדי לקבל את המגיע לכם ללא התחייבות

כישראלים, רובנו רגילים לעבוד חמישה או שישה ימים בשבוע ולנוח בשבת. יום המנוחה השבועי נקבע בישראל כיום שבת בשל היותה מדינה יהודית: על פי התורה ביום השביעי סיים הקב"ה לברוא את העולם ו"שבת מכל מלאכתו" – וזו הסיבה בעטיה בשבת רבים בוחרים שלא לעבוד – הן ישראליים שומרי מסורת והן ישראלים חילוניים.

 

תשלום לעובד זר סיעודי עבור שבת

 

מאידך, יש רבים שבוחרים להמשיך לעבוד מתוך בחירה או מתוך כורח. עסקים רבים פתוחים בשבת ומעסיקים עובדים, ולחלופין בתחומים מסוימים יש לעיתים מצבים בהם אין ברירה אלא לעבוד גם בשבת. אלא שעבודה ביום המנוחה השבועי איננה שקולה לעבודה ביום רגיל, ולכן רבים מוצאים עצמם תוהים מהו השכר שיש לשלם לעובד שנאלץ לעבוד בשבת. בפרט, ישראלים המעסיקים עובדים זרים לסיעוד תוהים לעיתים מה התשלום לעובד זר עבור שבת.

 

התשובה היא שמצד אחד אין הבדל בין השכר שיש לשלם לעובד זר בתחום הסיעוד בשבת לבין השכר שיש לשלם לעובד ישראלי שמועסק בעסק הפתוח בשבת; ומצד שני, כאשר מדובר בעובדים זרים כלל לא בטוח שיום שבת הוא יום המנוחה השבועי שלהם.

 

המנוחה השבועית מעוגנת בחוק

 

על פי החוק במדינת ישראל, לכל עובד יש זכות לקבל שעות מנוחה שבועיות והן נחשבות לזכויות יסודיות וחשובות הן עבור עובדים זרים והן עבור עובדים ישראליים. במהלך השעות הללו אמורים מעסיקים לאפשר לעובדים שלהם להתפנות מעבודתם כדי לבלות עם קרובי משפחתם וחבריהם, לנוח ולאגור כוחות לשבוע העבודה שמתחיל מיד לאחר מכן. אלה הם תנאי עבודה הוגנים על פי החוק.

 

אותו חוק גם קובע כי המנוחה השבועית לעובד בישראל תארוך לכל הפחות 36 שעות (מלבד עובדים זרים בתחום הסיעוד המתגוררים בבית המטופל, הזכאים לכל הפחות ל-25 שעות מנוחה שבועית) – ומכאן סוף השבוע של עובדים יהודים הוא יום השבת. אגב, גם מועדי ישראל כלולים בחוק הזה ומהווים מנוחה על פי החוק עבור עובדים יהודים.

 

 

למה לא כל יום שבת?

 

מטבע הדברים, רוב העובדים הזרים המגיעים לישראל כדי לעבוד בה בתחומים שונים, לרבות בתחום הסיעוד, אינם יהודים. יש ביניהם עובדים בני דתות שונות ומגוונות לרבות נוצרים, מוסלמים ועוד. הואיל והשבת נקבעה כיום המנוחה השבועי עבור יהודים, לעובדים שאינם יהודים ובכללם העובדים הזרים עומדת הזכות לבחור לעצמם יום מנוחה שבועי אחר: יום שישי או יום ראשון.

 

הבחירה ביום שישי, יום שבת או יום ראשון כיום המנוחה השבועי נעשית על ידי העובד עצמו. לרוב, עובדים מוסלמים נוטים לבחור בימי שישי ועובדים נוצרים נוטים לבחור בימי ראשון, אולם למעשה כל אחד רשאי לבחור את היום על פי דרכיו, רצונותיו והנהוג במדינה ממנה הוא מגיע. אין מניעה, למשל, שעובד נוצרי יבחר שלא לעבוד בשבת ועובד מוסלמי יבחר לנוח ביום ראשון.

 

בחירת יום המנוחה השבועי של עובדים זרים נעשית במעמד חתימת הסכם העבודה מול המעסיק. יש לציין את הבחירה בחוזה ההעסקה ועל שני הצדדים לחתום עליו (כאשר העובד הזר, במקרה שאיננו דובר עברית, זכאי לקבל העתק בשפתו שלו מאותו חוזה). במעמד זה על המעסיק להבהיר לעובד הזר, הן בכתב בחוזה ההעסקה והן בעל פה, כי זכותו לקבל חופשת מנוחה באורך 25 שעות ברצף; במהלכן רשאי העובד לשהות בביתו של המטופל או בכל מקום אחר שיחפוץ, במהלכן הוא פטור מביצוע כל עבודה או מחויבות למטופל ו/או למעסיק.

 

 

תשלום לעובד זר עבור שבת

 

כוונת הדברים עד כה הייתה להדגיש כי במדינת ישראל עובדים זרים זכאים לתנאי עבודה זהים שלהם זכאים עובדים ישראליים על פי החוק, לרבות שכר מינימום, ימי מחלה, חופשות – וכמובן שעות המנוחה השבועית.

עם זאת, כאשר הדבר נוגע לעובד זר שאיננו יהודי, אין בעצם שום מניעה לאפשר מצב שבו יום המנוחה השבועי של העובד איננו יום שבת אלא יום שישי או יום ראשון; ובמקרה כזה, לפחות מבחינת העובד הזר, יום שבת הוא למעשה יום עבודה רגיל.

 

לכן נושא התשלום לעובד הזר במהלך יום השבת נחלק לשתי אפשרויות:

אם העובד הזר בחר ביום השבת כיום המנוחה השבועי שלו (בין אם הוא יהודי ובין אם לאו), אזי ביום זה אין להעסיקו בשום עבודה שהיא אלא לאפשר לו לנוח ולבלות כראות עיניו, בין אם בבית המטופל ובין אם במקום אחר כרצונו. במקרה שבו אין ברירה אלא להעסיקו לפחות בחלק מ-25 שעות המנוחה המגיעות לו על פי החוק, אזי יש לשלם לו שכר שיהיה לפחות בגובה 150% משכרו הרגיל כגמול הולם על הפגיעה במנוחה המהווה זכות יסוד שלו.

 

אם העובד הזר בחר ביום אחר כיום המנוחה שלו – דהיינו יום שישי או יום ראשון, על פי החלטתו ומסיבותיו שלו, כגון היום הנהוג במדינה ממנה הגיע – אזי יום שבת נחשב עבורו ליום עבודה רגיל. ביום כזה החוק מאפשר להעסיק את העובד הזר בכל עיסוק רלוונטי, לרבות סיעוד, טיפול ו/או השגחה. כגמול על עבודתו ביום שבת שאיננו יום המנוחה השבועי שבחר, זכאי העובד הזר לשכר בגובה שכרו השעתי הרגיל (אלא אם מדובר בעבודה בשעות נוספות, ואז יש לנהוג על פי החוק העוסק בשעות נוספות ללא קשר לעובדה שמדובר ביום שבת).

 

מומלץ להיערך מראש לקראת יום המנוחה השבועי של העובד הזר

 

כפי שצוין לעיל, עובד זר שאיננו מתגורר בבית המטופל זכאי לחופשת מנוחה שבועית באורך 36 שעות בעוד שעובד זר המתגורר בביתו של המטופל זכאי לחופשת מנוחה שבועית בת 25 שעות לכל הפחות. במהלך השעות הללו אין להטיל משימות על העובד הזר גם אם הוא נמצא בבית המטופל.

 

מה עושים כדי שהטיפול הסיעודי במטופל לא ייפגע במהלך המנוחה השבועית של העובד הזר?

אפשרות אחת היא להמשיך ולהעסיק את העובד הזר גם במהלך המנוחה השבועית. אפשרות זו איננה רצויה ויש לשמור אותה למקרי חירום קיצוניים בלבד, שהרי מבחינת החוק על המעסיק לאפשר לעובד הזר מנוחה בן 36 או 25 שעות רצופות, בתלות בתנאי ההעסקה. אם אין ברירה ויש להעסיק את העובד הזר במהלך מנוחתו השבועית, יש לשלם לו בהתאם 150% לשעה משכרו הרגיל ובמידת הצורך גם שעות נוספות על פי החוק.

 

אפשרות אחרת היא להעסיק עובד זר אחר ביום המנוחה השבועי של העובד הזר הקבוע. כאמור, עובדים זרים רשאים לבחור את ימי המנוחה שלהם על פי העדפותיהם מבין ימי שישי, שבת או ראשון – ולכן אם העובד הזר הקבוע בחר לנוח ביום ראשון, ניתן לשכור ביום זה עובד זר אחר שיום המנוחה שלו הוא יום שישי. באופן דומה אם מועסק מטפל סיעודי ישראלי יהודי שעל פי החוק יש לאפשר לו מנוחה בימי שבת, אזי אפשר לשכור במקומו עובד זר שאיננו יהודי ואשר יום החופש שלו הוא שישי או ראשון.

 

במקרים בהם הדבר מתאפשר, ניתן להיערך להחלפת העובד הזר על ידי בני משפחתו של המטופל, וכך גם לוודא כי הטיפול לא נעצר וקיים מענה לצרכיו של המטופל וגם ליהנות מזמן איכות משותף של המשפחה. 

 

לסיכום,

שאלות אודות גובה תשלום לעובד זר עבור שבת למעשה פשוטות למדי למענה: אנו רגילים לכך ששבת היא יום מנוחה, אולם עבור עובדים זרים רבים מדובר ביום רגיל ודווקא ראשון או שישי הם ימי מנוחה. אם קיים צורך להעסיק עובד במהלך יום המנוחה שלו, בין אם זהו יום שבת או יום אחר, אזי יש לשלם לו שכר הולם; אבל רצוי ואפשרי להימנע מכך ולהיעזר בעובדים זרים חלופיים או בני משפחה, וכך להיטיב הן עם המטופל והן עם העובד הזר.

 

למידע נוסף בתחום קראו גם על: תשלום אגרת עובד זר

 

שיתוף

קרא עוד אודות עובדים זרים פנויים לסיעוד

עדכון - העסקת מטפלים זרים ללא הגבלה עד סוף אוקטובר 2021

עובדים זרים פנויים לסיעוד

עדכון - העסקת מטפלים זרים ללא הגבלה עד סוף אוקטובר 2021

קראו עוד
הארכת אישורי השהייה של מטפלים זרים הנמצאים עם המטופל למעלה מחצי שנה

עובדים זרים פנויים לסיעוד

הארכת אישורי השהייה של מטפלים זרים הנמצאים עם המטופל למעלה מחצי שנה

קראו עוד
עדכון חשוב - העסקת מטפלים זרים ללא הגבלה עד 30.6.2021

עובדים זרים פנויים לסיעוד

עדכון חשוב - העסקת מטפלים זרים ללא הגבלה עד 30.6.2021

קראו עוד
השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

עובדים זרים פנויים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!