הבלוג של הסבתא / טיפול בקשישים / השתתפות הביטוח הלאומי בהעסקת עובד זר

השתתפות הביטוח הלאומי בהעסקת עובד זר
banner-img

חסכו לפחות 6000 ש"ח בשנה בהעסקה ישירה!

העסקה ישירה של מטפלים סיעודיים עשויה לחסוך בין 500 ל 2200 ש"ח כל חודש. הקליקו כאן כדי לראות כמה תוכלו לחסוך.

גברים ונשים שהגיעו לגיל פרישה, אשר מתגוררים בביתם וזקוקים לסיוע של עובד זר סיעודי, מגלים מהר מאוד שמדובר בעניין יקר למדי. אדם המעסיק עובד זר בישראל מחויב על פי חוק לשלם לו שכר עבודה מלא (לכל הפחות שכר מינימום), דמי נסיעה, דמי הבראה, ביטוח רפואי ועוד; ולכן אחת השאלות הנפוצות בקרב מעסיקי עובדים זרים בתחום הסיעוד היא יש דרך לקבל סיוע מן המוסד לביטוח לאומי במימון ההעסקה של אותו עובד זר.

 

ובכן, התשובה חיובית: אכן קיימת אפשרות של השתתפות הביטוח הלאומי בהעסקת עובד זר, וזאת באמצעות גמלת הסיעוד. אותה קצבה הניתנת על ידי ביטוח לאומי לקשישים ו/או לבני משפחתם על מנת לסייע בטיפול בהם. בשורות הבאות יפורטו הדרכים והסכומים שניתן לקבל מן הביטוח הלאומי.

 

אודות גמלת הסיעוד

 

בשלהי שנת 2018 יצאה לדרכה הרפורמה בתחום הסיעוד אשר שינתה היבטים רבים בתחום, אולם ישראלים רבים, לרבות זכאים ובני משפחותיהם, לא תמיד בקיאים בפרטים. כך למשל ילדים להורים שאחד מהם הגיע למצב סיעודי לפני הרפורמה והשני הפך סיעודי לאחריה נוטים לעיתים להתבלבל בזכאויות ובהבדלים השונים. לכן הבה נעשה תחילה סדר בדברים:

 

לפני הרפורמה

עד נובמבר 2018 הוענקה גמלת הסיעוד לזכאים בעיקר בצורה של שירותים או שעות סיעוד. מבקש הגמלה צריך היה לעבור מבחני תלות שבחנו את מידת העצמאות שלו בביצוע פעולות שגרתיות ויומיומיות כמו התלבשות ואכילה; על פי המבחנים הללו נקבעה עבורו רמת זכאות מסוימת מתוך שלוש רמות אפשריות, ואותה רמה השפיעה על גובה הקצבה שקיבל מן המוסד לביטוח לאומי.

הקצבה באותה תקופה הייתה בנויה ממספר מסוים של "יחידות שירות שבועיות". את היחידות הללו ניתן היה לקבל באמצעות שירותים מתוך רשימה סגורה שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי. לדוגמה, אדם שנמצא זכאי ל-9 יחידות שירות יכול היה לנצל אותן לחמש שעות טיפול אישי, שלוש וחצי שעות לביקור במרכז יום והיתר לשירותי כביסה או רכישת מוצרי ספיגה. רק במקרים מסוימים, למשל כאשר מקבל הגמלה העסיק מטפל צמוד, ניתן היה להמיר חלק מאותן יחידות שירות בכסף.

 

(אחרי הרפורמה (כיום

הרפורמה בסיעוד כללה מספר שינויים, כגון מעבר משלוש רמות זכאות לשש רמות זכאות ושינויים בחישוב הניקוד עבור רמות מסוימות, אולם לעניין השתתפות הביטוח הלאומי בהעסקת עובד זר השינוי המהותי ביותר הוא העובדה שכיום ניתן לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ולא ביחידות שירות המתורגמות לשעות טיפול או שירותים.

במילים אחרות, אדם שנמצא זכאי לגמלת סיעוד ובוחר לקבל אותה ככסף זוכה בעצם להרבה יותר גמישות. יתרה מזאת, המעוניינים בכך יכולים גם לקבל את הקצבה באופן משולב, חלקה ביחידות שירות וחלקה בכסף.

 

כמה כסף אפשר לקבל מביטוח לאומי כקצבת גמלה?

 

מי שמעסיק עובד זר שלא באופן צמוד, דהיינו מספר שעות מצומצם בלבד בשבוע, זכאי לקבל מן הביטוח הלאומי קצבת גמלה ביחידות שירות שאותן ניתן להמיר לכסף. סכומי הכסף משתנים על פי רמת הזכאות ועל פי רצונו של המטופל כדלקמן:

אדם שנקבעה לו רמת זכאות 1 (הנמוכה ביותר) זכאי לחמש וחצי יחידות שירות ויש באפשרותו להמיר את חלקן או את כולן לכסף על פי מפתח של 256 שקלים ליחידת שירות אחת. הסכום המקסימלי במקרה כזה יהיה המרת כל יחידות השירות לכסף, כלומר 1,408 שקלים בחודש.

אדם שנקבעה לו רמת זכאות אחרת, מ-2 ועד 6 (הגבוהה ביותר) זכאי למספר שונה של יחידות שירות, אולם ברמות הללו ההמרה לכסף מתבצעת באחת משתי אפשרויות:

 

ניתן להמיר עד 4 יחידות שירות לכסף, למשך שנה אחת, ללא צורך באישור. במקרה כזה, המפתח הוא 204.90 שקלים ליחידת שירות אחת, כלומר סכום מקסימלי של 819.60 שקלים בחודש – והיתר ביחידות שירות כפי שהיה עד כה.

לחלופין, ניתן להמיר שליש מן השעות לכסף, על פי אותו מפתח של 204.90 שקלים ליחידת שירות אחת, אולם במקרה כזה יש לקבל אישור מטעם גורם מוסמך של הביטוח הלאומי.

בכל מקרה, הזכאים לקבלת גמלה מופחתת בגלל גובה הכנסותיהם זכאים לקבל מחצית משיעורי הגמלה שצוינו.

 

כמה כסף אפשר לקבל מביטוח לאומי כהשתתפות בהעסקת עובד זר?

 

מי שמעסיק עובד זר כמטפל צמוד זכאי להמיר את מלוא קצבת הסיעוד לכסף אם מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

העובד הזר מועסק לפחות שישה ימים בשבוע ולפחות 12 שעות מדי יום.

העובד הזר מקבל שכר על פי החוק במדינת ישראל ועל פי חוזה כתוב וחתום.

העוסק הזר מועסק על פי כללי העסקת עובדים זרים, דהיינו שוהה בישראל כדין ובעל היתר מטעם רשות האוכלוסין וההגירה לעסוק בסיעוד. אם מדובר בעובד זר שהיתר העבודה שקיבל פקע אולם ממתין להחלטת ועדה הומניטרית של רשות האוכלוסין וההגירה בעניין הארכת אותו היתר עבודה – ניתן להמשיך לקבל את קצבת הסיעוד עד החלטת הוועדה.

הסכומים שניתן לקבל מן המוסד לביטוח לאומי כהשתתפות בהעסקת העובד הזר מובאים בטבלה שלהלן על פי רמות הזכאות השונות:

 

רמת זכאות סכום מקסימלי שניתן לקבל מן הביטוח הלאומי מדי חודש
1 1,408 ₪
2 2,049 ₪
3 2,458 ₪
4 3,278 ₪
5 3,892 ₪
6 4,917 ₪

 

חשוב לציין

 

1. מי שהיה זכאי לגמלת סיעוד עוד לפני הרפורמה (כלומר לפני 1.11.2018), בין אם קיבל את הגמלה ובין אם לאו (למשל משום שהיה מאושפז בבית חולים), אזי זכאותו כיום נקבעת באופן אוטומטי על פי האפשרות הגבוהה יותר מבין השתיים: החוק הישן או החוק החדש – בהתאם לרמת התלות שלו.

2. גמלת סיעוד אשר ניתנת לזכאי בכסף איננה נחשבת כהכנסה. כך למשל במקרה של בדיקת זכאות מטופל מסוים לקבלת קצבת זקנה כבר בגיל פרישה, אזי ההכנסות שיחושבו לצורך הבדיקה לא תכלולנה את החלק הכספי של גמלת הסיעוד.

3. במקרה של המרת יחידות שירות לכסף, הכסף ייכנס לחשבון הבנק של הזכאי בחודש הקלנדרי העוקב.

4. אם אדם ביקש לקבל את קצבת הסיעוד שלו בכסף ומסיבה כלשהי משנה את דעתו ומבקש לחזור לקבל אותה ביחידות שירות כפי שהיה בעבר, הוא רשאי לעשות כן. במקרה כזה יש לפנות בכתב אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הזכאי ולבקש לשנות את הרכב קבלת קצבת הסיעוד – למשל לשילוב של יחידות שירות וכסף (כמו של אדם שאינו מעסיק מטפל סיעודי צמוד).

5. אם התגלה כי לא מתקיימים תנאי החוק (למשל אם העובד הזר שוהה בישראל שלא כחוק או תוקף היתר העבודה שלו פג ולא הוארך על ידי ועדה ייעודית כפי שנדרש), אזי המוסד לביטוח לאומי רשאי לשנות את ההחלטה ולהפסיק את מתן גמלת הסיעוד בכסף.

 

הגשת הבקשה לביטוח לאומי

 

אם מתקיימים התנאים כאמור יש להגיש לביטוח הלאומי טופס בקשה לקבלת גמלה בכסף לזכאי גמלת סיעוד המעסיק מטפל צמוד. ניתן למלא את הטופס באתר המוסד לביטוח לאומי ולשלוח באופן מקוון או להדפיס, למלא באופן ידני ולשלוח בפקס, בדואר או בתיבת השירות בסניף הקרוב למקום מגוריו של מבקש הבקשה.

 

 

 

 

הרשמו ומצאו מטפלים כעת!

שיתוף

קרא עוד אודות טיפול בקשישים

המדריך לחסכון בהוצאות טיפול סיעודי של בן משפחה

טיפול בקשישים

המדריך לחסכון בהוצאות טיפול סיעודי של בן משפחה

קראו עוד
⁨מטופלים מבוגרים ומטפלים סיעודיים - התמודדות עם נגיף הקורונה⁩

טיפול בקשישים

⁨מטופלים מבוגרים ומטפלים סיעודיים - התמודדות עם נגיף הקורונה⁩

קראו עוד
סוגי ביטוח סיעודי

טיפול בקשישים

סוגי ביטוח סיעודי

קראו עוד
3 בעיות רפואיות נפוצות בגיל השלישי

טיפול בקשישים

3 בעיות רפואיות נפוצות בגיל השלישי

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!