The iSavta Blog / בתי אבות

דיור מוגן: הסוגים השונים של דיור לבני גיל הזהב

בתי אבות

דיור מוגן: הסוגים השונים של דיור לבני גיל הזהב

סוגים שונים של דיור לגיל הזהב

Read More
בית אבות רק למי שאוהבים באמת

בתי אבות

בית אבות רק למי שאוהבים באמת

בית אבות רק למי שאוהבים באמת...

Read More
בית אבות לילדים אוהבים

בתי אבות

בית אבות לילדים אוהבים

בית אבות לילדים אוהבים

Read More
כל מה שרציתם לדעת על דיור מוגן

בתי אבות

כל מה שרציתם לדעת על דיור מוגן

כל מה שרציתם לדעת על דיור מוגן

Read More
בתי אבות - אפשר להזדקן בכבוד

בתי אבות

בתי אבות - אפשר להזדקן בכבוד

בתי אבות - ההזדמנות לטפל בהורים

Read More
דיור מוגן – לרווחת הזקן

בתי אבות

דיור מוגן – לרווחת הזקן

דיור מוגן – המשך טבעי של החיים

Read More
בתי אבות סיעודיים הגיל השלישי דורש יחס אישי

בתי אבות

בתי אבות סיעודיים הגיל השלישי דורש יחס אישי

בתי אבות סיעודיים ולתשושי נפש

Read More
דיור מוגן ובית אבות - הדומה והשונה

בתי אבות

דיור מוגן ובית אבות - הדומה והשונה

דיור מוגן ובית אבות הדומה והשונה

Read More
עובדים זרים לסיעוד - דיור מוגן פלוס

בתי אבות

עובדים זרים לסיעוד - דיור מוגן פלוס

עובדים זרים לסיעוד בדיור מוגן

Read More
המעבר לבית אבות: תחנה משמעותית בדרך החיים

בתי אבות

המעבר לבית אבות: תחנה משמעותית בדרך החיים

המעבר לבית אבות: תחנה משמעותית בדרך החיים

Read More
מטפל סיעודי זר או מעבר לבית אבות?

בתי אבות

מטפל סיעודי זר או מעבר לבית אבות?

באופן עקרוני הסביבה המוכרת הינה המקום הטוב ביותר עבור קשישים

Read More
היתרונות במעבר לבית אבות

בתי אבות

היתרונות במעבר לבית אבות

ההחלטה לעבור לבית אבות סיעודי אינה פשוטה כלל וכלל. במאמר

Read More
העסקת מטפל סיעודי אחד עבור שני הורים

בתי אבות

העסקת מטפל סיעודי אחד עבור שני הורים

העסקת מטפל סיעודי אחד עבור שני הורים - מהם המקרים בהם ניתן

Read More