גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה - תנאים לזכאות ביטוח לאומי | ISavta | iSavta
גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה
banner-img

ביטוח רפואי למטפלים זרים במחירים הנמוכים בארץ

שיתוף פעולה ייחודי המאפשר לכם לקבל את השירות המהיר והאיכותי ביותר, המחירים הנמוכים ביותר, בכל רחבי הארץ

בעקבות הרפורמה בחוק הסיעוד הוגדלו מספר רמות הזכאות מ-3 רמות ל-6 רמות זכאות שונות, כאשר רמה 1 מייצגת רמת התלות הנמוכה ביותר ורמה 6 מייצגת את רמת התלות הגבוהה ביותר , אשר גם מעניקה את מספר שעות הזכאות הגבוה ביותר. מעבר למספר שעות הזכאות לכל רמה, ישנם הבדלים בין הרמות גם באפשרויות הניצול של השעות – כדוגמת קבלת גמלה כספית, המרת שעות ביחידות שירות שונות כדוגמת ביקור במרכזי יום לקשיש ועוד... 

 

רמות גמלת הסיעוד

הזכאות לגמלת סיעוד מחולקת ל-6 רמות שונות, כאשר רמה 6 מייצגת את רמת התלות הגבוה ביותר בזולת עבור זכאי הגמלה ומעניקה את מקסימום שעות הסיעוד הקבועות בחוק. רמת הזכאות נקבעת על פי הניקוד שניתן במבחן התלות.

 

רמת זכאות 1

רמת הזכאות הראשונה ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין 2.5 ל-3 נקודות תלות אשר מעניקות 5.5 שעות טיפול שבועיות. ניתן להמיר את שעות הטיפול בגמלה כספית (1408 ₪ נכון לאפריל 2021) או ב-9 יחידות שירותי סיעוד (יחידות מאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה). קיימת גם אפשרות שילוב – קבלת חלק מהגמלה בכסף ו-5.5 יחידות שירות. 

 

רמת זכאות 2

רמת הזכאות השנייה ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות אשר מעניקות 10 שעות טיפול שבועיות. ברמה 2 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה). 

 

רמת זכאות 3

רמת הזכאות השלישית ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין 5 ל-6 נקודות תלות אשר מעניקות 17 שעות טיפול שבועיות (או 14 שעות טיפול שבועיות למעסיקים מטפלים זרים).. ברמת זכאות 3 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021), כאשר במקרים מסויימים, בכפוף לבדיקה ואישור של עובדת סוציאלית, ניתן להמיר עד 6 שעות טיפול בגמלה כספית. (1,228 ש" נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה). 

 

רמת זכאות 4

רמת הזכאות הרביעית ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין  6.5 ל-7.5 נקודות תלות אשר מעניקות 21 שעות טיפול שבועיות (או 18 שעות טיפול שבועיות למעסיקים מטפלים זרים). ברמת זכאות 4 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021), כאשר במקרים מסויימים, בכפוף לבדיקה ואישור של עובדת סוציאלית, ניתן להמיר עד 7 שעות טיפול בגמלה כספית. ( 1,433ש"ח נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה). 

 

רמת זכאות 5

רמת הזכאות החמישית ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין  8 ל-9 נקודות תלות אשר מעניקות 26 שעות טיפול שבועיות (או 22 שעות טיפול שבועיות למעסיקים מטפלים זרים). ברמת זכאות 5 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021), כאשר במקרים מסויימים, בכפוף לבדיקה ואישור של עובדת סוציאלית, ניתן להמיר עד 9 שעות טיפול בגמלה כספית. ( 1,844ש"ח נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה). 

 

רמת זכאות 6

רמת הזכאות השישית ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין  9.5 ל-10.5 נקודות תלות אשר מעניקות  30 שעות טיפול שבועיות (או 26 שעות טיפול שבועיות למעסיקים מטפלים זרים). ברמת זכאות 6 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021), כאשר במקרים מסויימים, בכפוף לבדיקה ואישור של עובדת סוציאלית, ניתן להמיר עד 10 שעות טיפול בגמלה כספית. ( 2,047 ש"ח נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה). למידע נוסף קראו עוד על: רמות גמלת סיעוד.

 

קבלת מלוא הקצבה בכסף למעסיקים מטפל צמוד

זכאי גמלת סיעוד אשר מעסיקים מטפל צמוד שאינו בן משפחה בהיקף של לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע יכולים להגיש בקשה לקבלת מלוא הקצבה בכסף. 

 

הערה

במקרים של זכאות מופחתת שיעור גמלת הסיעוד לכל רמה הוא 50% מהכתוב לעיל.

למידע נוסף ראו גם: גמלת סיעוד בכסף

 

שיתוף

קרא עוד אודות העסקה ישירה

איך ניתן להיעזר בגמלת סיעוד בכסף לאיתור מטפלת מחליפה לחופשת מולדת?

העסקה ישירה

איך ניתן להיעזר בגמלת סיעוד בכסף לאיתור מטפלת מחליפה לחופשת מולדת?

קראו עוד
גמלת סיעוד בכסף – 2021 - 2022

העסקה ישירה

גמלת סיעוד בכסף – 2021 - 2022

קראו עוד
מה זה גמלת סיעוד בכסף

העסקה ישירה

מה זה גמלת סיעוד בכסף

קראו עוד
רמות זכאות לגמלת סיעוד

העסקה ישירה

רמות זכאות לגמלת סיעוד

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!