רמות זכאות לגמלת סיעוד - פירוט סוגי הרמות 1-6 לקבלת גמלת סיעוד בכסף | iSavta
רמות זכאות לגמלת סיעוד
banner-img

הרשמת מטפלים בתאגיד ב-800 שח בלבד!

רק דרך iSavta - השירות ניתן בין רעננה בצפון לראשון לציון בדרום וכולל את ירושלים והסביבה

בעקבות הרפורמה בחוק הסיעוד הוגדלו מספר רמות הזכאות מ-3 רמות ל-6 רמות זכאות שונות, כאשר רמה 1 מייצגת רמת התלות הנמוכה ביותר ורמה 6 מייצגת את רמת התלות הגבוהה ביותר , אשר גם מעניקה את מספר שעות הזכאות הגבוה ביותר. מעבר למספר שעות הזכאות לכל רמה, ישנם הבדלים בין הרמות גם באפשרויות הניצול של השעות – כדוגמת קבלת גמלה כספית, המרת שעות ביחידות שירות שונות כדוגמת ביקור במרכזי יום לקשיש ועוד...

 

רמות גמלת הסיעוד

הזכאות לגמלת סיעוד מחולקת ל-6 רמות שונות, כאשר רמה 6 מייצגת את רמת התלות הגבוה ביותר בזולת עבור זכאי הגמלה ומעניקה את מקסימום שעות הסיעוד הקבועות בחוק. רמת הזכאות נקבעת על פי הניקוד שניתן במבחן התלות. (קראו עוד על: קבלת גמלת סיעוד בכסף)

 

רמת זכאות 1

רמת הזכאות הראשונה ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין 2.5 ל-3 נקודות תלות אשר מעניקות 5.5 שעות טיפול שבועיות. ניתן להמיר את שעות הטיפול בגמלה כספית (1408 ₪ נכון לאפריל 2021) או ב-9 יחידות שירותי סיעוד (יחידות מאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה). קיימת גם אפשרות שילוב – קבלת חלק מהגמלה בכסף ו-5.5 יחידות שירות.

 

רמת זכאות 2

רמת הזכאות השנייה ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות אשר מעניקות 10 שעות טיפול שבועיות. ברמה 2 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה).

 

רמת זכאות 3

רמת הזכאות השלישית ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין 5 ל-6 נקודות תלות אשר מעניקות 17 שעות טיפול שבועיות (או 14 שעות טיפול שבועיות למעסיקים מטפלים זרים).. ברמת זכאות 3 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021), כאשר במקרים מסויימים, בכפוף לבדיקה ואישור של עובדת סוציאלית, ניתן להמיר עד 6 שעות טיפול בגמלה כספית. (1,228 ש" נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה).

 

רמת זכאות 4

רמת הזכאות הרביעית ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין  6.5 ל-7.5 נקודות תלות אשר מעניקות 21 שעות טיפול שבועיות (או 18 שעות טיפול שבועיות למעסיקים מטפלים זרים). ברמת זכאות 4 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021), כאשר במקרים מסויימים, בכפוף לבדיקה ואישור של עובדת סוציאלית, ניתן להמיר עד 7 שעות טיפול בגמלה כספית. ( 1,433ש"ח נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה).

 

רמת זכאות 5

רמת הזכאות החמישית ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין  8 ל-9 נקודות תלות אשר מעניקות 26 שעות טיפול שבועיות (או 22 שעות טיפול שבועיות למעסיקים מטפלים זרים). ברמת זכאות 5 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021), כאשר במקרים מסויימים, בכפוף לבדיקה ואישור של עובדת סוציאלית, ניתן להמיר עד 9 שעות טיפול בגמלה כספית. ( 1,844ש"ח נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה).

 

רמת זכאות 6

רמת הזכאות השישית ניתנת למי שקיבלו בבדיקת יכולת התפקוד בין  9.5 ל-10.5 נקודות תלות אשר מעניקות  30 שעות טיפול שבועיות (או 26 שעות טיפול שבועיות למעסיקים מטפלים זרים). ברמת זכאות 6 ניתן להמיר עד 4 שעות הטיפול בגמלה כספית (818.8 ₪ נכון לאפריל 2021), כאשר במקרים מסויימים, בכפוף לבדיקה ואישור של עובדת סוציאלית, ניתן להמיר עד 10 שעות טיפול בגמלה כספית. ( 2,047 ש"ח נכון לאפריל 2021). ניתן להמיר חלק משעות הטיפול ואף את כולן ביחידות שירות המאפשרות בחירה של אחד או יותר מהשירותים הבאים: מוצרי ספיגה, ביקור במרכז יום לקשיש, שירותי כביסה ושירותי לחצן מצוקה).

 

קבלת מלוא הקצבה בכסף למעסיקים מטפל צמוד

זכאי גמלת סיעוד אשר מעסיקים מטפל צמוד שאינו בן משפחה בהיקף של לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע יכולים להגיש בקשה לקבלת מלוא הקצבה בכסף.

 

הערה: במקרים של זכאות מופחתת שיעור גמלת הסיעוד לכל רמה הוא 50% מהכתוב לעיל.

 

ערעור על קביעת הרמה

במידה ומגיש התביעה לגמלת סיעוד אינו מסכים עם רמת הזכאות שנקבעה לו (או כאשר גמלת הסיעוד לא אושרה לא בכלל) עומדת לרשותו הזכות לערער לוועדה מייעצת או לפנות לבית הדין לעבודה. וועדות מייעצות פועלות על פי אזורים בסניפי הביטוח הלאומי של באר-שבע, רמלה וחיפה. הוועדה מורכבת מרופא ואחות חיצוניים (דהיינו שאינם עובדים בביטוח הלאומי) וניתן לפנות אליה עד 60 יום מקבלת ההחלטה. חשוב לציין בפירוט בערעור מדוע הוגש הערעור והאם אתם מעוניינים להיות נוכחים בדיון או להגיש מסמכים בלבד. רמת הזכאות שנקבעה במקור לא תופחת בשום מקרה – כך שההחלטה יכולה להיות רק קביעת רמה גבוהה יותר או דחיית הערעור והשארת ההחלטה המקורית על כנה.

למידע נוסף ראו גם: גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה

שיתוף

קרא עוד אודות העסקה ישירה

איך ניתן להיעזר בגמלת סיעוד בכסף לאיתור מטפלת מחליפה לחופשת מולדת?

העסקה ישירה

איך ניתן להיעזר בגמלת סיעוד בכסף לאיתור מטפלת מחליפה לחופשת מולדת?

קראו עוד
גמלת סיעוד בכסף – 2021 - 2022

העסקה ישירה

גמלת סיעוד בכסף – 2021 - 2022

קראו עוד
מה זה גמלת סיעוד בכסף

העסקה ישירה

מה זה גמלת סיעוד בכסף

קראו עוד
גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה

העסקה ישירה

גמלת סיעוד בכסף לבן משפחה

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!